SuperHosting.BG

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), SSL сертификати

Подписване на документ (файл) с приложение на B-Trust

Подписването на  документ (файл) с приложение на B-Trust става чрез онлайн услугата B-Trust e-Signing.

B-Trust e-Signing  е софтуерна онлайн платформа (Software as a Service), която предоставя на клиентите на B-Trust възможността да подписват с УЕП електронни документи в произволен вид като формата/профила на подписване се избира от тях.

Подробна инструкция за работа с онлайн платформата е публикувана на сайта на B-Trust  на адрес: http://b-trust.org/app/docs/help.pdf

Интернет адресът на който се осъществява самото подписване на документи е: https://www.b-trust.org/applet/

Всички права запазени © 2005-2014 СуперХостинг.БГ ООД - www.superhosting.bg