• Shopiko – Управление на потребители

    В администрацията на Shopiko през меню Абонамент » Потребители може да се създават и управляват допълнителни административни потребители за магазина.

  • Как да правите отчети за поръчките си в онлайн магазина?

    За разлика от Обобщените отчети, отчетите по поръчки може да използват подробни данни за поръчките. Налични са няколко предефинирани отчета, които представят ключови данни за онлайн магазина. ( 1 ) Предефиниран отчет. Подробните данни на предефинираните отчети, за избрания времеви интервал, се зареждат във втория раздел под графиката с поръчките….

  • Как да генерирате отчет на клиентските данни в онлайн магазина?

    С отчетите по клиенти можете да генерирате подробни отчети, базирани на всички клиенти на онлайн магазина и техните данни, извършени поръчки и други. Можете да видите потребителите, които са направили само една поръчка, както и тези, които се завръщат в магазина и правят повече поръчки. Също така можете да проследите…