https://help.superhosting.bg/shopiko-reports-products.html?highlight=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%20shopiko
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Shopiko - Отчети по продукти

За разлика от Обобщените отчети, с отчетите по продукти можете да генерирате подробни отчети, базирани на всички продукти в онлайн магазина и техните параметри, варианти, статус, наличност и много други. ( 1 ) Предефинирани отчети. Тези отчети ви дават бърза справка за: Продукти, Скрити продукти и Продукти и варианти. ( 2 ) Филтриране по… Данните… »

Shopiko - Отчети (обобщен)

В обобщения отчет, в меню Отчети на онлайн магазина, ще видите информация за най-популярните продукти, графика за броя поръчки спрямо определен период от време и съотношение на реализирани/изоставени колички. В отделните допълнителни раздели можете да достъпите подробни отчети по Поръчки, Продукти или Клиенти. ( 1 ) Период. Данните в отчета ще се генерират според избрания… »

Shopiko - Отчети по поръчки

За разлика от Обобщените отчети, отчетите по поръчки може да използват подробни данни за поръчките. Налични са няколко предефинирани отчета, които представят ключови данни за онлайн магазина. ( 1 ) Предефиниран отчет. Подробните данни на предефинираните отчети, за избрания времеви интервал, се зареждат във втория раздел под графиката с поръчките. Предефинираните отчети са за: Поръчки… »

Shopiko - Отчети по клиенти

С отчетите по клиенти можете да генерирате подробни отчети, базирани на всички клиенти на онлайн магазина и техните данни, извършени поръчки и други. Можете да видите потребителите, които са направили само една поръчка, както и тези, които се завръщат в магазина и правят повече поръчки. Също така можете да проследите до кои градове най-често изпращате… »

Shopiko - Измерване и статистика за посещенията в онлайн магазина с Analytics

Вашият онлайн магазин Shopiko е напълно интегриран с най-мощния инструмент за измерване и статистика на посещенията – Google Analytics. Чрез него можете да получите подробна информация за посещенията и поръчките в онлайн магазина. С Google Analytics можете да видите колко посетители има на сайта Ви в момента, откъде са дошли и какво преглеждат. Също така… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg