1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб приложения
  4. Joomla
  5. Активиране на Redis в Joomla! (версии след 3.4.x)

Активиране на Redis в Joomla! (версии след 3.4.x)

Redis се поддържа в Joomla! от версия 3.4.0. Активирането на Redis в Joomla! се извършва през административния панел.

Бележка: Преди да активирате Redis в Joomla!, уверете се, че Redis е активиран в cPanel -> Redis Manager. След това проверете и дали PHP модулът redis също е активиран, в cPanel -> PHP Manager.

След като Redis е активиран в cPanel, достъпете административния панел на Joomla!. От главното меню изберете System -> Global Configuration и отворете таб System.

Активиране на кеширането в Joomla!

В раздел Cache Settings за Cache изберете ON – Conservative caching или ON – Progressive caching.

Conservative caching – Тази опция означава, че методът за използване на кеша ще е по стандартния начин. Тоест, всеки потребител ще получава вече кеширана версия на посетената страница. Тази опция е препоръчителна.

Progressive caching – При прогресивното кеширане, за всеки един потребител се създава отделна версия на кешираната страница. Това означава, че колкото различни посетители посетят една страница, толкова различни версии ще има тя в кеша. Този тип кеширане ще изисква по-голям ресурс за съхраняване на кешираните данни.  Тази опция не се препоръчва за силно посещавани сайтове и такива, които имат предимно уникални потребители (в сравнение с returning посетители).

Cache Handler

За Cache Handler от падащото меню изберете Redis.

Активирайте, ако сайтът има различни версии, за различните платформи

Platform Specific Caching – Активирайте тази опция, само в случай че мобилната версия на сайта се различава от десктоп версията.

Времето, за което да се запази кешираната версия на дадена страница

Cache Time – По подразбиране е зададено време от 15 минути, за което дадена кеширана версия на страницата ще съществува в кеша. В случай че сайтът се обновява често, времето може да се намали. Ако в сайта информацията не се обновява често, например през 15 минути, тогава увеличете времето.

Постоянен Redis

Persistent Redis – Оставете настройката по подразбиране – активирана, за да остава активен процеса на Redis, така че да не се спира и стартира наново при всяка заявка.

Хост и порт за Redis услугата

Redis Server Host – localhost

Redis Server Port – Въведете порта за Redis сървъра. При активиране на Redis през cPanel -> Redis Manager, се активира определен порт за услугата.

Redis Server Authentication – Оставете полето непопълнено.

База данни за Redis

Redis Database – Оставете „0“ по подразбиране. Това е собствена база данни на Redis услугата, специфична за неговите нужди (съществуваща в паметта). Тази база данни е специална и се ползва единствено от Redis.

След като приключите и запишете настройките, кеширането в Joomla! ще е активирано. Ако сте избрали „Conservative caching“ ще можете за всеки един модул в Joomla! да изберете дали да ползва кеширане или не. В настройките на дадения модул, в таб Advanced можете да изберете да не ползва кеширане с опция No caching или да оставите настройката по подразбиране Use Global.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още