1. Начало
  2. Shopiko
  3. Добавки и аксесоари в Shopiko

Добавки и аксесоари в Shopiko

Когато към Вашия продукт предлагате допълнително свързани добавки, аксесоари, подаръчна опаковка и т.н., можете да ги добавите чрез опция Добавки и аксесаори.

Създайте добавка или аксесоар като ползвате бутон Нова добавка.

Добавки и аксесоари

Ще се отвори прозорец със следните полета:

Добавка към продукт
  1. Етикет – Това е заглавието на добавката, което ще е видимо в потребителската част на магазина.
  2. Опции – Посочвате възможните опции, които предлага добавката за продукта. Добавките могат имат цена, която се добавя към стойността на продукта. За да добавите опции, натиснете бутон Добави опция. Завършете настройката с бутон Запис.

Желая, въведените от мен опции, да се запишат в списъка с предефинирани параметри, за да мога да ги използвам в бъдеще. – ползвайте тази опция, в случай че желаете да запазите въведената информация като предефинирана опция. Веднъж запазена, можете да я добавяте и към други Ваши продукти.

С бутон Нова добавка можете да добавите допълнителни добавки и аксесоари към Вашия продукт.

Опция Drag&Drop дава възможност да променяте поредността на създадените опции и добавки. Необходимо е да кликнете на дадена опция или добавка. Ще се визуализира двупосочна стрелка, която трябва да задържате и привлачите до желаната позиция.

Премахването на добавка можете да направите, като отворите настройките на добавката чрез бутон Редактирай добавка > Изтриване.

Вижте също: Shopiko – Видове продукти (физически, дигитални)

В случай че се нуждаете от съдействие, свържете се с нас по чат, имейл или телефон.

Обновена: 15.12.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още