https://help.superhosting.bg/ms-outlook-2003-smtp-auth.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

SMTP AUTH

MS Outlook 2003 - SMTP AUTH

Стартирайте Microsoft Outlook 2003 и изберете Tools -> Email Accounts… Изберете „View or change existing e-mail accounts“ и натиснете бутон Next. Изберете съответния имейл акаунт (в примера your-domain.com) и натиснете Change. Натиснете бутон „More Settings“. След това на табулатора: „Outgoing Server“. Изберете „My outgoing server (SMTP) requires authentication“ и „Use same settings as my incoming… »

Microsoft Outlook Express - SMTP AUTH

Стартирайте MS Outlook Express и изберете Tools -> Accounts… В прозорец Internet Accounts изберете вашия имейл акаунт (в примера е използван domain.com). Натиснете бутон Properties. Натиснете табулатор Servers и цъкнете My server requires authentication.

MS Outlook 2002/XP - SMTP AUTH

Стартирайте Microsoft Outlook 2002/XP и изберете Tools -> Email Accounts… Изберете „View or change existing e-mail accounts“ и натиснете бутон Next. Изберете съответния имейл акаунт (в примера your-domain.com) и натиснете Change. Натиснете бутон „More Settings“. След това на табулатора: „Outgoing Server“. Изберете „My outgoing server (SMTP) requires authentication“ и „Use same settings as my incoming… »

Mozilla Thunderbird - настройка за изходящ мейл сървър

За да може да изпращате поща през сървъра на хостинг акаунта, където са създадени имейл акаунтите, трябва да активирате опцията за SMTP Authentication в имейл клиента. Стартирайте Mozilla Thunderbird и достъпете Tools -> Account Settings… Изберете „Outgoing Server (SMTP)“ и след това в дясно съответния сървър и натиснете Edit. В карето „Security and Authentication“ изберете… »

изпращане на имейли

SMTP настройки за изпращaне на имейли чрез скрипт

При ползване на контактна форма, форма за регистрация или поръчки през вашия сайт, за да се изпращат съобщенията, е необходимо да бъдат зададени коректни настройки за изпращане на имейли. Системата на сайта може да използва различни начини за изпращане на имейли например: през локалното системно мейл приложение Sendmail (/usr/sbin/sendmail) или през SMTP. В случай че… »

изпращане на имейли

Какво е мейл сървър (mail server)?

Имейл сървър (или само мейл сървър), подобно на други сървъри в Интернет, е приложение, което е инсталирано на физически сървър и предоставя определена услуга. Мейл сървърът е виртуален пощенски офис, който разпраща и приема имейл съобщенията, постъпили към него от локални или отдалечени имейл потребители. Мейл сървърът стандартно е съвкупност от няколко приложения или комуникационни… »

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е TCP/IP протокол, който се използва за изпращане на електронна поща. SMTP се поддържа от всички съвременни мейл клиенти като MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird и т.н. За изпращането на имейли чрез SMTP мейл сървър се използва порт 25. В днешно време повечето SMTP сървъри изискват идентификация (SMTP Authentication) –… »

изпращане на имейли

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg