https://help.superhosting.bg/digital-signature.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Електронен подпис

Обща информация за удостоверението за електронен подпис

Удостоверението за електронен подпис  е средство за електронна идентификация и потвърждаване на самоличността на лицето,  подписващо даден документ (файл).   Удостоверението  за електронен  подпис е законово признато за еквивалент на саморъчен подпис за всички физически и юридически лица, притежаващи такова удостоверение. С електронния подпис могат да се подписват всякакви типове файлове, включително и архиви, съдържащи в… »

Подписване на документ (файл) с електронен подпис

С електронен подпис могат да се подписват електронни документи (файлове). Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис положен на хартия. Вижте повече информация за удостоверението за електронен подпис. Какво е необходимо за подписване на електронни документи с електронен подпис? Необходимо е да разполагате с електронен подпис. Електронен подпис се… »

Подписване на документ (файл) с приложение на StampIt (DSTool)

Описаната помощна информация в тази статия се отнася за подписване на пълномощно/заявка за регистрация или промяна на данни за домейн .BG/.БГ. Подписване на пълномощно/заявка за домейн .BG/.БГ 1. Изберете файла, който искате да подпишете. 2. Кликнете на файла с десния бутон на мишката. 3. Отидете на менюто DSTool Sign… 4. Ще се отвори меню, в… »

Подписване на документ (файл) с приложение на InfoNotary

Описаната помощна информация в тази статия се отнася за подписване на пълномощно/заявка за регистрация или промяна на данни за домейн .BG/.БГ. Подписване на пълномощно/заявка за домейн .BG/.БГ 1. Чрез файловия мениджър на компютъра изберете файла, който искате да подпишете. 2. Кликнете на файла с десния бутон на мишката. 3. Отидете на менюто InfoNotary e-Doc Signer,… »

Подписване на документ (файл) с приложение на B-Trust

Описаната помощна информация в тази статия се отнася за подписване на пълномощно/заявка за регистрация или промяна на данни за домейн .BG/.БГ. Подписване на пълномощно/заявка за домейн .BG/.БГ Подписването на документ (файл) с приложение на B-Trust може да се извърши чрез безплатен или комерсиален софтуер с различно предназначение – приложението B-Trust Desktop Signer или B-Trust Signing Service.… »

Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

За да бъде регистриран .BG домейн от СуперХостинг.БГ, Регистрантът трябва или да подпише собственоръчно заявката за регистрация или да упълномощи СуперХостинг.БГ пред Регистъра (Регистър.БГ) да подпише заявката и да извърши регистрацията на домейна. Пълномощното служи и за идентификация на Регистранта, т.е. това е документ, който удостоверява самоличността на Регистранта пред Регистър.БГ. Пълномощното задължително трябва да… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg