https://help.superhosting.bg/php-arrays-functions.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP масиви

Вградени функции за работа с масиви в PHP

PHP поддържа множество вградени функции, чрез които масивите могат да бъдат обработвани. Например функцията foreach() обхожда целия масив и присвоява на променлива списъка с елементите на масива, а функцията count() преброява елементите на масива. Синтаксисът на функцията foreach() е: foreach(име на масив as име на променлива) {изпълним код с променливата} В кръглите скоби се записва… »

Предварително дефинирани масиви в PHP

Съществуват предварително дефинирани в PHP функции, както и възможност програмистът да създава собствени функции. По същия начин съществуват и предварително дефинирани променливи, които могат да се използват в скриптовете без да е необходимо преди това да бъдат декларирани. Например такива предварително дефинирани променливи са променливите на средата. Някои от предварително дефинираните променливи са от типа… »

Многомерни масиви в PHP

Масив, който представлява прост списък, с по няколко елемента, може да се нарече едномерен. Например масивът $hrana (от статията Какво е масив (array) в PHP?) фактически е списък, на който зададохме да съдържа няколко храни – домати, ябълки, хляб и пилешко. Такива масиви се наричат едномерни. По-често обаче се налага да се работи със списъци,… »

Какво е масив (array) в PHP?

В статията за типовете на променливите вече беше споменато за един особен тип променливи – array (масив). Масивите са променливи, които, за разлика от другите променливи, могат да съдържат повече от една стойност. Декларирането им става с функцията array(), като в кръглите скоби се записват стойностите на масива разделени със запетаи. Всяка стойност на масива… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg