https://help.superhosting.bg/php-if-else-structures.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP конструкции

Условни (контролни) конструкции в PHP (if, if-else и switch)

В PHP съществуват конструкции, чрез които не само да определите дали даден израз е верен или не (дали връща като резултат „истина“ или „неистина“), но и да зададете на скрипта да извърши определени операции в зависимост от върнатия резултат. 1. Условна конструкция if Условната конструкция if се използва за проверка на истинността на даден израз… »

Конструкции на цикъл в PHP (while, do-while и for)

Цикълът е конструкция, която ви позволява да повтаряте отново и отново даден набор от инструкции дотогава, докато зададеното в цикъла условие връща резултат „истина“. Вие може да определите точно числото на повторенията или броя повторения може да зависи от определени едно или повече условия. 1. Конструкция while Конструкцията с ключова дума while има следния синтаксис:… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg