https://help.superhosting.bg/php-functions-parameters.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP функции

Параметри (аргументи) на функция в PHP

Аргументи на функция В кръглите скоби, които задължително се поставят след всяка PHP функция, може да има един или повече параметъра (наричат се още аргументи на функция). Аргументите на функциите представляват променливи, които съдържат някаква стойност. Стойностите им могат да бъдат както цифрени, така и буквени. Когато са повече от една, тези променливи се отделят… »

Какво е функция в PHP? (видове и дефиниране)

Функциите са много важен вид конструкции на езика. Може да се каже, че променливите и функциите са най-важните елементи в PHP. Функцията представлява самостоятелно, автономно „парче“ код, което трябва да изпълни опредена задача. Бихме могли да я наречем „скрипт в скрипта“ или „подскрипт“. Видове функции Функцията, подобно на променливата, трябва да има някакво название. В… »

Изработване на проста PHP/HTML Login форма

Често в сайтовете се налага ограничаване на достъпа до някои части от съдържанието, например до определени директории или страници. Следващият пример е за проста форма на HTML и PHP за логване и достъп до определени зони от сайт, защитени с парола и потребителско име. HTML кодът на формата може да бъде следния: <html> <head> <meta… »

PHP вградени функции: функция за извеждане на дата и час (date)

В PHP съществуват много вградени (стандартни) функции, които са с предварително дефинирани имена и параметри. Една от най-използваните вградени функции е функцията date(), с чиято помощ може да покажете на страницата си текущата дата и час. Функцията date() има няколко параметъра, които отговарят за различните части от записа на датата и часа – има отделни… »

PHP вградени функции: функция за вмъкване на един документ в друг (include)

Отличен инструмент за улеснение при изграждане на уеб страници е функцията include(). Чрез нея може да включвате различни файлове в „тялото“ на други файлове. Това спестява доста труд, като в същото време прави кода много по-изчистен и лесен за манипулиране. Синтаксисът на функцията е include(„име на файл“), в кръглите скоби се записва името на файла,… »

Изработване на проста форма за обратна връзка (PHP, HTML)

Поставянето на форма за обратна връзка (форма за контакти, feedback form, contact form) вече е почти задължително за всеки уеб сайт. Фо̀рмата за обратна връзка е много полезен инструмент, който дава възможност на посетителите на сайта, веднага да осъществят контакт с вас като ви изпратят своите въпроси, коментари и пр. директно от страницата за контакти,… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg