https://help.superhosting.bg/php-environment-variables.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP променливи

Предварително дефинирани променливи в PHP (променливи на средата)

В PHP съществуват и предварително дефинирани (вградени в езика) променливи, които могат да се използват в скриптовете без да е необходимо преди това да бъдат декларирани. Сред предварително дефинираните променливи има няколко, които са наречени „променливи на средата“ или „променливи на обкръжението“ (environment variables). Чрез тези променливи може да се извлече всевъзможна информация за посетителя… »

Типове стойности на променливите в PHP

PHP поддържа няколко различни типа променливи. Типът на дадена променлива се определя от вида на нейната стойност, която може да бъде: integer – цяло число (например 50) floating-point – число с плаваща запетая (например 3.14) boolean – логическа (булева) стойност – вярно (истина) и невярно (неистина) string – поредица от символи (низ) integer Типът на… »

Какво е променлива в PHP?

Какво е променлива? Имена и синтаксис на променливи Променливите са едни от най-важните програмни конструкции както в PHP така и в останалите езици. Те представляват нещо като „контейнери“ или „сандъци“, в които се съхраняват различни стойности – цифри и букви. За да бъде създадена една променлива, на нея първо трябва да й се измисли някакво… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg