https://help.superhosting.bg/css-class.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

CSS

Какво е CSS клас (стилов клас)?

CSS клас (css class) е вид селектор в Cascading Style Sheets езика за стилизиране, чрез който за определени елементи от HTML може да се зададе определено оформление (стил). Казано по друг начин, CSS клас означава, че към една „ключова дума“ са поставени няколко стилови правила. Тази ключова дума може да се използва върху даден (HTML) елемент,… »

Манипулиране на цветове в HTML чрез CSS стил

Цветовете в HTML могат да се задават чрез английски названия и чрез 16-тичен код. Разликата е, че чрез названия могат да се задават ограничен брой цветове и оттенъци, а освен това не всички браузъри възприемат названията. Препоръчително е да задавате цветовете в техния 16-тичен код. При 10-тичната бройна система се борави с 10 цифри –… »

Промяна на стила на линковете с CSS псевдо-класове

Псевдо-класове Освен стандартните класове в CSS може да се използват и псевдо-класове. Псевдо-класовете в CSS се използват за влияние върху стила на специално състояние на селектора, например :hover може да се използва за промяна на цвета на бутона, след като потребителят постави курсора на мишката върху него. Синтаксисът им е: селектор:псевдоклас {свойство: стойност;} Псевдокласовете най-често… »

CSS стил на текста в HTML документ

Чрез CSS свойствата може да се манипулира вида на текста в една HTML страница. Контролът на презентацията на текста чрез CSS се извършва със следните свойства и съответните им стойности. 1. font-family Задава шрифт на текста. Възможните му стойности са названието на един или няколко шрифта, отделени със запетаи (например font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif;). 2.… »

Начини за прилагане на CSS стил в HTML документа

Добавянето на CSS стил в една HTML страница може да се извърши по няколко начина. Всеки от начините е с различен приоритет при прилагането им след това от уеб браузъра. Когато в един документ се използват и трите начина за налагане на CSS стил – с най-висок приоритет е стилът на Inline Style (вътрешните за… »

Видове селектори в CSS

Чрез CSS може да се приложи определен стил на точно определен елемент в документа, описан с маркиращ език като HTML. Когато стилът се прилага за елементи на HTML кода, за селектор се използва дадения HTML таг. В CSS съществуват няколко вида селектори. Съдържание Класови селектори ID селектори Контекстни селектори Класови селектори CSS позволява да задавате… »

Стилови правила в CSS

Структурата на CSS стила включва названието на елемента, за който ще се приложи стилово правило и след това самите параметри, които се ограждат в големи скоби – { }. Практически на всеки таг в HTML – например p, h1, h2 и т.н. – може да се зададат някакви стилови параметри. HTML таговете, за които се… »

Какво е CSS и как се използва в HTML?

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описване на презентацията и стиловете на елементите в един HTML/XML документ. CSS е една от основните технологии, използвани в Уеб, редом с HTML и JavaScript. При създаване на HTML страница, съдържанието й се описва (маркира) с HTML код, а презентацията на това съдържание, тоест как ще изглежда то… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg