https://help.superhosting.bg/css-colors.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

CSS

Манипулиране на цветове в HTML чрез CSS стил

Цветовете в HTML могат да се задават чрез английски названия и чрез 16-тичен код. Разликата е, че чрез названия могат да се задават ограничен брой цветове и оттенъци, а освен това не всички браузъри възприемат названията. Препоръчително е да задавате цветовете в техния 16-тичен код. При 10-тичната бройна система се борави с 10 цифри –… »

Промяна на стила на линковете с CSS псевдо-класове

Псевдо-класове Освен стандартните класове в CSS може да се използват и псевдо-класове. Псевдо-класовете в CSS се използват за влияние върху стила на специално състояние на селектора, например :hover може да се използва за промяна на цвета на бутона, след като потребителят постави курсора на мишката върху него. Синтаксисът им е: селектор:псевдоклас {свойство: стойност;} Псевдокласовете най-често… »

CSS стил на текста в HTML документ

Чрез CSS свойствата може да се манипулира вида на текста в една HTML страница. Контролът на презентацията на текста чрез CSS се извършва със следните свойства и съответните им стойности. 1. font-family Задава шрифт на текста. Възможните му стойности са названието на един или няколко шрифта, отделени със запетаи (например font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif;). 2.… »

Начини за прилагане на CSS стил в HTML документа

Добавянето на CSS стил в една HTML страница може да се извърши по няколко начина. Всеки от начините е с различен приоритет при прилагането им след това от уеб браузъра. Когато в един документ се използват и трите начина за налагане на CSS стил – с най-висок приоритет е стилът на Inline Style (вътрешните за… »

Видове селектори в CSS

Чрез CSS може да се приложи определен стил на точно определен елемент в документа, описан с маркиращ език като HTML. Когато стилът се прилага за елементи на HTML кода, за селектор се използва дадения HTML таг. В CSS съществуват няколко вида селектори. Съдържание Класови селектори ID селектори Контекстни селектори Класови селектори CSS позволява да задавате… »

Стилови правила в CSS

Структурата на CSS стила включва названието на елемента, за който ще се приложи стилово правило и след това самите параметри, които се ограждат в големи скоби – { }. Практически на всеки таг в HTML – например p, h1, h2 и т.н. – може да се зададат някакви стилови параметри. HTML таговете, за които се… »

Какво е CSS и как се използва в HTML?

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описване на презентацията и стиловете на елементите в един HTML/XML документ. CSS е една от основните технологии, използвани в Уеб, редом с HTML и JavaScript. При създаване на HTML страница, съдържанието й се описва (маркира) с HTML код, а презентацията на това съдържание, тоест как ще изглежда то… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg