https://help.superhosting.bg/web-hosting.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг терминология

Какво е хостинг, уеб хостинг (Web Hosting)?

Понятието хостинг произлиза от думата host в английския език и буквално преведено означава – домакин, стопанин, съдържател. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден сървър, който има директна свързаност към Интернет. Казано с други думи, услугата уеб хостинг ви позволява: – Да разположите и управлявате вашият уеб сайт на отдалечен сървър… »

Какво е домейн, име на домейн (Domain Name)?

Терминът домейн произхожда от английската дума „domain“ (притежание, владение). Това представлява правото на притежание на определено име за определено време. Всяко име кореспондира с цифров IP адрес на точно определен компютър в Интернет. Имената на домейни са уникални и не могат да се повтарят. Чрез регистрацията на име на домейн и неговото отъждествяване с даден… »

Add-On домейн

Опцията „Add-On“ домейн позволява да разположите повече от един уеб сайт, асоцииран с отделен домейн, на един хостинг акаунт. По този начин, ако имате няколко сайта можете да ги разположите всичките в един хостинг акаунт. Всички сайтове, разположени като Add-On домейни, споделят параметрите на акаунта (дисково пространство, трафик, айнодове и т.н.) заедно с основния домейн/сайт… »

Addon домейн

TLD (Top Level Domain) – Домейн от първо ниво

TLD заемат най-високото ниво в йерархията на домейните в системата на DNS. Броят на тези домейни е крайно ограничен и решението за създаване на нов такъв се взема от ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Съществуват два вида домейни от първо ниво – общи (.com, .org и др.) и национални (.bg, .us и… »

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) е система за имена в интернет, чрез която домейните се транслират в IP адреси. След като потребител регистрира дадено домейн име, например „mysupersite.com“, то се записва в специален DNS регистър. Домейнът може да се насочи към IP адреса на сървъра, където се намират файловете на сайта – или чрез задаване на нейм сървъри или… »

DNS нейм сървъри

Контролен панел (cPanel)

Контролният панел, предлагащ се към хостинг услугите, е уеб базирано приложение, чрез което потребителите могат лесно да управляват различни параметри на своя хостинг акаунт. Чрез него се създават пощенски кутии, бази данни, поддомейни и други. Също така през панела може да се качват файлове в хостинг акаунта, да се променят пароли и т.н. При всички… »

Поддомейн (Subdomain)

Поддомейн (subdomain) е част от име на домейн, но стои на по-ниско ниво в йерархията на имената на домейните. Всяко име на домейн може да бъде наследено от неограничен брой поддомейни, които са производни от него. Името на всеки поддомейн се поставя преди името на домейна и се разделя с точка („.“) Пример: Име на… »

поддомейн

IP Aдрес (Internet Protocol Address)

Уникален 32 битов номер, който се използва от компютрите при техните обръщения един към друг в локална мрежа или Интернет (подобно на телефонните номера). Пример за IP адрес e 91.196.125.21. Чрез тези IP адреси компютрите обменят информация помежду си.

Пощенска кутия (E-mail Box)

Пощенските кутии са мястото, където се доставя входящата електронна поща. Те заемат част от дисковото пространство предоставено на потребителя според условията на конкретния хостинг план. Броят на пощенските кутии, които потребителят може да създаде е различен, в зависимост от параметрите на конкретния хостинг план. Дисковото пространство за всяка пощенска кутия е неограничено в рамките на… »

MySQL база данни

MySQL е релационна база данни, която използва SQL (Structured Query Language) – най-популярния език за добавяне, достъпване и обработване на информация в база от данни. Базата е с отворен код (open source), може да бъде свалена от Уеб и използвана от всеки според неговите нужди, без да има нужда от лицензиране. Предимството на MySQL е,… »

бази данни

FTP (File Transfer Protocol)

FTP е мрежов протокол от тип клиент-сървър предоставящ възможност за обмяна на файлове между различни компютърни системи. FTP използва TCP (Transmission Control Protocol) за осъществяване на комуникацията. FTP клиентски програми са FileZilla, CuteFTP и др. Към всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, се поддържа достъп през FTP, FTPS и SFTP.

Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg