https://help.superhosting.bg/ssl.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг терминология

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL е протокол разработен от Netscape Communications Corporation. Основното му предназначение е да установи защита на информацията от подслушване, подправяне и т.н. Осигурява висока степен на конфиденциалност. Използва се при on-line разплащания, on-line трансфери, електронно банкиране и др. SSL сертификатът осигурява криптирана връзка между сървъра и клиентския браузър. Ако от вашия уеб сайт се изпраща… »

C++ поддръжка

C++ е обектно-ориентиран език за програмиране, смятан от мнозина за най-добрия език за разработване на мащабни приложения. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език. С++ поддръжката дава възможност на потребителя да изпълнява приложения написани на този език.

Java и Java хостинг

Java е обектно-ориентиран език за програмиране. Разработен е по поръчка на компютърния гигант SUN Microsystems. Един от основните разработчици е Джеймс Гослинг, който се смята и за един от бащите на езика. Java e платформено независим език, като това е осъществено чрез непълното му компилиране и използване на интерпретатор. Java се компилира до едно междинно… »

Python

Python е интерактивен, обектно-ориентиран език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум в началото на 90-те години. Често бива сравняван с Tcl, Perl, Scheme, Java и Ruby. Python предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Програмите написани на Питон са доста компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните… »

SSI (Server Side Includes)

SSI е уеб технология, чрез която сървъра получава заявка, за динамично генериране на съдържанието на дадена уеб страница. SSI позволява да добавите динамично генерирано съдържание в съществуваща HTML страница, без да се налага да генерирате цялата страница през CGI програма или друга динамична технология.

Perl (Practical Extraction and Reporting Language)

Perl е език за програмиране, често използван за създаване на CGI (Common Gateway Interface) скриптове. Най-силната страна на Perl е обработката на текст. Това го прави изключително популярен сред системните администратори и разработчиците на динамични уеб страници. На сървърите на СуперХостинг.БГ за споделен хостинг се поддържат Perl версии 5.8 и 5.10. При ползването на виртуален сървър,… »

WIKI pages (Wiki страници)

Група страници свързани помежду си, всяка от които може да бъде разгледана и редактирана от потребителите. Познато е също като WikiWikiWeb. Типичен пример са електронните енциклопедии на различни езици Wikipedia, в които потребителите могат да добавят собствено съдържание.

Домейни от първо ниво (TLD) - общи и регионални домейни

TLD (Top Level Domain) – топ домейните, или домейните от първо ниво, са уникални имена в интернет, които стоят в началото на DNS йерархията (и в края на всеки един регистриран домейн от второ ниво). Нивата в DNS указателя се наричат още области (или само домейни). Домейните от първо ниво се разделят на: Общи: .com .net… »

Какво е DNS?

PTR (обратен) запис

PTR запис или т.н обратен (reverse) запис дава информация за името на хоста, което отговаря на зададен IP адрес. В посочения по-долу пример, A записът (правият запис) на домейна www.superhosting.bg е IP адреса: 91.196.125.21 . Проверката кое име на хост отговаря на този IP адрес, показва www.superhosting.bg . Това представлява PTR записът за този домейн.… »

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е TCP/IP протокол, който се използва за изпращане на електронна поща. SMTP се поддържа от всички съвременни мейл клиенти като MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird и т.н. За изпращането на имейли чрез SMTP сървър се ползва порт 25. В днешно време повечето SMTP сървъри изискват аутентикация (SMTP Authentication) – валидно… »

изпращане на имейли

.htaccess

.htaccess (произлиза от hypertext и access) е конфигурационен файл, използван от уеб сървъра Apache. Това е текстов файл, който може да бъде създаден с текстов редактор. .htaccess файла има рекурсивно действие, т.е. важи за директорията, в която се намира и за всички нейни поддиректории. Файлът .htaccess задължително започва със знака точка. Основните функции на .htaccess… »

.htaccess

Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg