https://help.superhosting.bg/mail-server-explained.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг терминология

Какво е мейл сървър (mail server)?

Имейл сървър (или само мейл сървър), подобно на други сървъри в Интернет, е приложение, което е инсталирано на физически сървър и предоставя определена услуга. Мейл сървърът е виртуален пощенски офис, който разпраща и приема имейл съобщенията, постъпили към него от локални или отдалечени имейл потребители. Мейл сървърът стандартно е съвкупност от няколко приложения или комуникационни… »

Какво е хипертекст (hypertext)?

Терминът хипертекст (англ. hypertext) се състои от гръцката дума (представка) „υπερ-„, означаваща „супер-„, „свръх-„, „над-„, и думата текст (супер-текст, хипер-текст). Хипертекстът е обикновен текст, към който са добавени връзки към други текстове. Тези връзки се наричат хипервръзки, препратки или линкове и са начин за свързване и достъп до допълнителна информация. Чрез хипервръзките потребителят може да… »

World Wide Web

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

Какво е DKIM? DKIM (DomainKeys Identified Mail) е механизъм за удостоверяване на подателя и автентичността на съдържанието на изпратените от този подател имейл съобщения. Както SPF, така и DKIM системата е създадена, за да защитава получателите и подателите, от измамни и спам имейл съобщения. Тези технологии помагат на легитимните податели да докажат, че изпращаните от… »

World Wide Web (световна информационна мрежа)

World Wide Web (наричана още WWW, W3, Уеб или световната информационна мрежа) е виртуална мрежа, съставена от свързани помежду си хипертекстови документи. Достъпът до тази информационна мрежа се извършва през Интернет (глобална система от взаимно свързани компютърни мрежи). Началото на World Wide Web Идеята за World Wide Web на английския учен Тим Бърнърс-Лий се заражда през… »

World Wide Web

Какво е HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) е протокол за трансфер на хипертекст в интернет. Първата версия на протокола е от 1991г., а през 2015г. излиза новата и по-добра версия HTTP/2. 🚀При СуперХостинг.БГ всички хостинг и Managed VPS планове се предлагат с по-новия и по-добър протокол – HTTP/2. Голяма част от хостинг сървърите вече поддържат протокола HTTP/2. В… »

World Wide Web

Какво е root достъп?

Когато за достъп до вашия VPS използвате основния административен потребител на системата, например root, тогава това се нарича root достъп. При Windows базираните системи, най-често основният административен потребител е Administrator и той може да редактира всеки файл и да извършва всякакви промени по системата и приложенията. На същия принцип, при Linux базираните системи, основният административен… »

Какво е Keep-Alive?

Keep-Alive (наричана още HTTP persistent connection или HTTP keep-alive) е настройка към уеб сървъра, чрез която може да се зададе типа на връзката между уеб сървър и уеб браузър. 🚀При СуперХостинг.БГ всички хостинг и Managed VPS планове се предлагат с по-новия и по-добър протокол – HTTP/2. Голяма част от хостинг сървърите вече поддържат протокола HTTP/2.… »

Какво е уеб сървър (web server)?

Уеб сървър, на английски Web server, е приложение, което може да се инсталира на компютър. В сферата на компютърните мрежи, такъв компютър се нарича сървър. Сървърът накратко представлява машина в мрежата, която предоставя услуга, получава заявки, обработва ги и връща отговор. Всяко приложение, което иска информация от сървър, се нарича клиент. И всяка машина, която… »

World Wide Web

Каква е ползата от SSD технологията?

Какво е SSD? SSD (Solid State Drive) е устройство за съхраняване на данни и твърд диск от ново поколение. Технологията на SSD e базирана на флаш-паметта. Това отличава SSD дисковете, от стандартните HDD твърди дискове, с изключителни характеристики. Най-важните от тях са моментален достъп до данните, поразителен брой едновременни операции в секунда и отлична производителност.… »

ускоряване на уебсайт

Какво е CalDAV?

CalDAV е интернет стандарт, чрез който е възможно да се достъпва специфична информация на отдалечен сървър, като календар и планирани задачи. CalDAV (Calendaring Extensions to WebDAV) е разширение към протокола – WebDAV. С CalDAV е възможно един или повече клиенти да достъпват и променят специфичната информация на даден сървър. Тази информация се записва във формат… »

Какво е CardDAV?

CardDAV (Card Distributed Authoring and Versioning) е протокол, чрез който е възможно да се достъпва специфична информация на отдалечен сървър, като адресна книга. CardDAV е разработен и базиран на интернет протокол – WebDAV. С CardDAV е възможно един или повече клиенти да достъпват и управляват контактните книги на даден сървър. За контактната информация се използва… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg