https://help.superhosting.bg/carddav.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг терминология

Какво е CardDAV?

CardDAV (Card Distributed Authoring and Versioning) е протокол, чрез който е възможно да се достъпва специфична информация на отдалечен сървър, като адресна книга. CardDAV е разработен и базиран на интернет протокол – WebDAV. С CardDAV е възможно един или повече клиенти да достъпват и управляват контактните книги на даден сървър. За контактната информация се използва… »

Какво е INFORMATION_SCHEMA?

INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията в нея е достъпна както при стандартна база данни и може да се чете, но не и да се добавя, редактира или изтрива. Информацията в… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg