https://help.superhosting.bg/webmail-description.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Имейл (e-mail)

Уеб мейл (Webmail)

Уеб базиран вариант за осъществяване на електронна кореспонденция (e-mail), при който не е необходимо да имате инсталирана програма мейл (пощенски) клиент на локалния компютър. Получаването и изпращането на електронни писма се осъществява чрез уеб браузър (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera и т.н.) Съществуват различни уебмейл програми, като най-разпространените са Horde, RoundCube, SquirrelMail. Как да… »

проверка на поща

Мога ли да използвам друг адрес, за да вляза в уеб мейл?

Уеб мейл можете да достъпите, като използвате някои от следните адреси: www.ime-na-domain.com/webmail www.ime-na-domain.com:2096 (SSL – криптирана връзка ) където ime-na-domain.com е името на вашия домейн. Можете също така да използвате и алтернативните адреси: www.ime-na-server.superhosting.bg/webmail www.ime-na-server.superhosting.bg:2096 (SSL – криптирана връзка ) където ime-na-server е името на сървъра, на който се намира вашия хостинг акаунт. След като… »

проверка на поща

След като поръчам хостинг план ще мога ли да си създам e-mail кутии?

Да. След активирането на акаунта ще получите имейл с информация как да достъпвате вашия акаунт в контролния панел, откъдето можете да управлявате сайта си включително и да създавате имейл акаунти. Броят имейл кутии, които можете да създадете, е определен според параметрите на избрания хостинг план. Всички имейл адреси, които създавате, ще бъдат от типа: office@ime-na-domain.tld… »

Изчезнали писма в Outlook Express след compact на папка/и

При Outlook Express при стартиран и преждевременно прекратен compact, поради отказ или затваряне на приложението е възможно имейл кореспонденцията от дадена папка да бъде загубена. При стартиране на compact, Outtlook Express създава архив на имейл кореспонденцията в кошчето (Recycle Bin) локално на компютъра. В случай че след compact на папка/и имейл кореспонденцията се загуби е… »

Outlook Express

Настройка на имейл акаунт в Android 4.0+ (Gmail имейл клиент)

По подразбиране имейл клиентът Gmail е наличен на повечето Android устройства. В случай че не откривате този клиент на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или да инсталирате някой друг имейл клиент. Възможността за добавяне на имейл акаунт в Gmail приложението, различен от услугата Gmail, е добавена и се поддържа за… »

проверка на поща

MS Outlook 2016 - Имейл настройки (видео)

Видео:   Абонирайте се за нашия YouTube канал >> Проверка на настройките на добавен имейл акаунт За да отворите настройките на вече добавен имейл акаунт в Outlook 2016, кликнете на Файл (File), след това на Настройки на акаунти (1) (Account Settings) и от падащото меню изберете отново Настройки на акаунти… (2) (Account Settings). В отворилия… »

Outlook 2007/2016/Mail

Имейл адрес по подразбиране в cPanel

През меню (Имейл) Имейл адрес по подразбиране в cPanel, можете да определите какво ще се случва с писмата, които са изпратени към невалидни имейл адреси на даден домейн. От тук можете да зададете един имейл адрес (catch-all address), към който ще бъдат насочвани тези писма. Или да оставите настройката по подразбиране, при която към изпращача… »

Интелигентна спам защита

Към всички хостинг планове и Managed VPS сървърите, предлагани от СуперХостинг.БГ, е включена стандартна защита от спам имейл съобщения. Към планове СуперПро и СуперХостинг, както и всички Managed VPS услуги, се предлага още едно ниво на защита от спам – чрез интелигентен спам филтър. Интелигентната спам защита е активирана по подразбиране в хостинг акаунта. За… »

iPhone (iOS 4/5/6) - Имейл настройки

За да настроите пощата си на мобилен телефон iPhone 4, 4S, 5, следвайте описаните стъпки. В случай че сте обновили iOS версията на вашия iPhone, погледнете следната статия: iPhone (iOS 7+) – Имейл настройки. Стартирайте имейл клиента от икона Mail. Изберете Add Account… Ще се зареди следния прозорец. Изберете Other. Натиснете Add Mail Account. Първо… »

HTML подпис в RoundCube

Уебмейл клиентът RoundCube поддържа функционалността за ползване на текстов или HTML подпис, който се добавя автоматично към всяко изходящо писмо. Създаване и настройка на подпис в RoundCube се извършва през меню „Настройки“ -> „Самоличности“. Изберете съществуваща или създайте нова  самоличност и в дясно ще се заредят настройките й, включително раздела за задаване на подпис. Настройки… »

Какво е autodiscover, autoconfig?

Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е функционалност в имейл клиента за автоматично намиране и задаване на параметрите за връзка с входящия/изходящия мейл сървър. С тази функционалност потребителите могат много лесно да конфигурират своя имейл акаунт в имейл клиента, като само въведат имейл адреса си и паролата. На всички сървъри за споделен хостинг, с контролен… »

Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg