https://help.superhosting.bg/webmail-description.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Имейл (e-mail)

Уеб мейл (Webmail)

Уеб базиран вариант за осъществяване на електронна кореспонденция (e-mail), при който не е необходимо да имате инсталирана програма мейл (пощенски) клиент на локалния компютър. Получаването и изпращането на електронни писма се осъществява чрез уеб браузър (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera и т.н.) Съществуват различни уебмейл програми, като най-разпространените са Horde, RoundCube, SquirrelMail. Как да… »

проверка на поща

След като поръчам хостинг план ще мога ли да си създам пощенски кутии?

Да. След като хостинг акаунтът е активиран, ще получите имейл с информация как да го достъпвате и управлявате. В имейла ще получите напътствия и данни за достъп до контролния панел на хостинг акаунта – cPanel. В контролния панел cPanel можете и да създавате имейл акаунти (пощенски кутии). Можете да имате имейл адреси от вида: office@mysupersite.com… »

Изчезнали писма в Outlook Express след compact на папка/и

При Outlook Express при стартиран и преждевременно прекратен compact, поради отказ или затваряне на приложението е възможно имейл кореспонденцията от дадена папка да бъде загубена. При стартиране на compact, Outtlook Express създава архив на имейл кореспонденцията в кошчето (Recycle Bin) локално на компютъра. В случай че след compact на папка/и имейл кореспонденцията се загуби е… »

Outlook Express

Изпращане на имейли от сайта (Sendmail или SMTP)

При използване на контактна форма, форма за регистрация, поръчки, имейл бюлетин/новини и други в сайта, имейл съобщенията може да се изпращат през системното мейл приложение Sendmail или през SMTP мейл сървъра. Например приложенията, които са написани на PHP (като WordPress), може да използват Sendmail чрез PHP функцията mail() за изпращане на имейли от сайта. Sendmail… »

изпращане на имейли

Абониране (subscribe) за мейл папки в RoundCube и Horde

Когато даден имейл акаунт е новосъздаден, стандартно при проверката му в уеб/мейл клиент (IMAP), всички негови първоначални папки се виждат по подразбиране. Когато обаче имейл акаунтът не е току-що създаден, някои допълнително създадени мейл папки в него може да не се видят през всички уеб/мейл клиенти. Една от възможните причини за това е, ако мейл… »

Блокиране на писма с прикачени файлове (чрез мейл филтър в cPanel)

За повишаване на защитата при имейл кореспонденцията, понякога не е достатъчно само да се обучат потребителите да различават писмата, с потенциално опасни прикачени файлове. Чрез активирането на мейл филтър в cPanel, който се прилага на ниво мейл сървър, може да се активира допълнителна защита от опасни имейл съобщения. Мейл филтърът може да засича определени прикачени… »

Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместването на имейл акаунт и по-точно писмата в него, от един сървър на друг, може да се извърши или чрез прехвърляне на писмата (файловете) между сървърите или с помощта на имейл клиент (програма). Преместване на писмата чрез прехвърляне на файловете им Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория… »

преместване на имейли

Обратна разписка за отворено писмо (Read Receipt)

При комуникацията с електронни писма, подателят на писмото може да поиска обратна разписка от получателя, при получаване и отваряне на писмото. Съществуват два вида обратни разписки при имейл съобщенията 1. Нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report) Първият вид обратна разписка, наричан още нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery… »

Настройка в Gmail за получаване и изпращане на писма с друг имейл адрес

В имейл акаунта ви в gmail.com може да се извърши настройка, така че да го използвате като имейл клиент и да изпращате и получавате писма за друг имейл адрес. Основните данни, които ще са ви необходими за въвеждане в Gmail са: Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com) Password: паролата за имейл акаунта (паролата не се вижда… »

Импорт на имейл акаунти и имейл пренасочвания в cPanel

През меню Импортиране на имейл акаунт в cPanel можете да направите импорт на имейл акаунти или имейл пренасочвания. Импортът е възможен от файлове CSV или XLS. Чрез тази опция в cPanel можете да създадете множество имейл акаунти или имейл пренасочвания наведнъж в cPanel. Примерен CSV/XLS файл, в който можете да видите по какъв начин трябва… »

Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook)

В имейл приложението Outlook на Microsoft при възникване на някакъв проблем, се подава специфичен код за грешка. По този код понякога е възможно да се определи причината за проблема и неговото разрешаване. Няколко най-често срещани съобщения за грешка в Outlook The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg