https://help.superhosting.bg/install-mongodb-on-centos-6.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MongoDB

MongoDB - Инсталиране на VPS и CentOS 6

Това е инструкция за инсталация на MongoDB на виртуален сървър с CentOS 6.x и услуга VPS. За инсталацията е необходимо първо да се добави хранилището на MongoDB. Добавяне на хранилището се извършва като: Създадете файл mongodb.repo в директория /etc/yum.repos.d/ Във файла поставете следните редове: [mongodb] name=MongoDB Repository baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/ gpgcheck=0 enabled=1 За да видите списъка с… »

CentOS 6

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg