https://help.superhosting.bg/windows-server-install-sql-server-2012-express.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг (ASP.NET)

Как да инсталирам SQL Server 2012 Express (Windows Server 2012 R2)?

За инсталацията на SQL Server 2012 Express първо ще е необходимо да свалите инсталационния файл от сайта на Microsoft. За да можете да управлявате базите данни на сървъра свалете и инструмента Management Studio (SQLManagementStudio_x64_ENU.exe) Инсталиране на SQL Server 2012 Express След като инсталационния файл SQLEXPR_x64_ENU.exe (за SQL Server 2012 Express) е разположен в директория на… »

Как да добавя уеб сайт в IIS (Windows Server 2012 R2)?

Добавянето на уеб сайт е възможно само ако преди това имате инсталиран уеб сървър (IIS) на Windows сървъра. Уеб сайт по подразбиране (Default Web Site) след инсталацията на IIS При инсталацията на уеб сървъра се създава уеб сайт по подразбиране Default Web Site. Основната директория за този сайт е %SystemDrive%\inetpub\wwwroot. Настройката за уеб достъп е… »

Как да инсталирам ASP.NET 4.5 (Windows Server 2012 R2)?

Стандартно .NET Framework 4.5 (4.5.1) е включен в Windows Server 2012 R2 и не е необходимо да се инсталира ръчно допълнително. За да ползвате .NET Framework 4.5.1 (CLR 4, ASP.NET 4.5.1) може да го активирате (регистрирате) към уеб сървъра IIS или при първоначалното му инсталиране или след това от опцията Add Roles and Features. Включване… »

Как да вляза (login) във виртуалния Windows сървър?

Отдалечен достъп до Windows сървър може стандартно да се извърши през специалното приложение Remote Desktop. Ако вашата операционна система е MS Windows (Vista, 7, 8.1) можете да се свържете с отдалечен Windows сървър, като стартирате вградения Remote Desktop клиент. За Linux базирани системи съществуват помощни приложения, които могат да се ползват за отдалечена връзка към… »

Какъв е максималният размер на база данни?

Максималният размер на база данни, която може да се разположи при всички хостинг планове предлагани от СуперХостинг.БГ, е 1 GB. При ползването на виртуален сървър и нает сървър, няма зададен параметър за максимален размер на база данни.

Какви типове файлове могат да се изпращат като прикачени файлове?

При изпращане на имейли могат да се изпращат прикачени файлове. От съображения за сигурност обаче определени файлови разширения са филтрирани. Това са: .adе, .adp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .jse?, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shs, .url, .vbs, .vbe, .wsf,… »

изпращане на имейли

Какъв е максималният размер на имейл, който мога да изпратя?

Максималният размер за писмо, което може да се изпрати от сървърите на СуперХостинг.БГ, е 25 MB. Няма зададен максимален размер на получаваните имейли.

изпращане на имейли

Колко е максималният брой имейли, които могат да се изпратят от хостинг акаунт за един час?

Всички хостинг акаунти се активират с настройка за допустим брой писма от съображения за сигурност. В рамките на един астрономически час броя писма, които могат да се изпратят от хостинг акаунт, е до 350 съобщения. Увеличение на броя имейли се предлага според използвания хостинг план, като в клиентския профил е налична възможност за увеличаване. Към… »

изпращане на имейли

Промяна (reset) на парола за хостинг акаунт

При активиране на хостинг акаунт, на имейл адреса зададен в поръчката, се изпраща имейл с пълни данни за управление на хостинг услугите. В случай че сте променили паролата за хостинг акаунт и не разполагате с актуална такава, можете да изискате ресет на паролата за хостинг акаунта. Промяната може да бъде направена от „Моят профил“ в… »

данни за хостинг акаунт, пароли

Как да създам и ползвам MySQL/MSSQL база данни в моя хостинг акаунт?

За да ползвате MySQL и/или MSSQL бази данни във вашия хостинг акаунт, е необходимо: Да създадете база данни Да създадете потребител за базата данни Да зададете коректните данни, за връзка с базата данни, във вашето приложение Забележка: MySQL се поддържа неофициално при всички ASP.NET хостинг планове. ASP.NET платформата е подходяща за .NET приложения – ASP.NET,… »

Управление на MSSQL/MySQL бази данни

За управлението на вашите бази данни в ASP.NET хостинг акаунт има няколко варианта: 1. Чрез web-базирана система, като например phpMyAdmin (за MySQL) или допълнително инсталирана (за MSSQL). PhpMyAdmin може да се ползва за работа с MySQL бази данни. Достъпът се осъществява чрез контролния панел (Plesk). 2. Чрез отдалечен достъп до базата данни с външно приложение,… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg