https://help.superhosting.bg/windows-server-install-sql-server-2012-express.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Хостинг (ASP.NET)

Как да инсталирам SQL Server 2012 Express (Windows Server 2012 R2)?

За инсталацията на SQL Server 2012 Express първо ще е необходимо да свалите инсталационния файл от сайта на Microsoft. За да можете да управлявате базите данни на сървъра свалете и инструмента Management Studio (SQLManagementStudio_x64_ENU.exe) Инсталиране на SQL Server 2012 Express След като инсталационния файл SQLEXPR_x64_ENU.exe (за SQL Server 2012 Express) е разположен в директория на… »

Как да добавя уеб сайт в IIS (Windows Server 2012 R2)?

Добавянето на уеб сайт е възможно само ако преди това имате инсталиран уеб сървър (IIS) на Windows сървъра. Уеб сайт по подразбиране (Default Web Site) след инсталацията на IIS При инсталацията на уеб сървъра се създава уеб сайт по подразбиране Default Web Site. Основната директория за този сайт е %SystemDrive%\inetpub\wwwroot. Настройката за уеб достъп е… »

Как да инсталирам ASP.NET 4.5 (Windows Server 2012 R2)?

Стандартно .NET Framework 4.5 (4.5.1) е включен в Windows Server 2012 R2 и не е необходимо да се инсталира ръчно допълнително. За да ползвате .NET Framework 4.5.1 (CLR 4, ASP.NET 4.5.1) може да го активирате (регистрирате) към уеб сървъра IIS или при първоначалното му инсталиране или след това от опцията Add Roles and Features. Включване… »

Как да вляза (login) във виртуалния Windows сървър?

Отдалечен достъп до Windows сървър може стандартно да се извърши през специалното приложение Remote Desktop. Ако вашата операционна система е MS Windows (Vista, 7, 8.1) можете да се свържете с отдалечен Windows сървър, като стартирате вградения Remote Desktop клиент. За Linux базирани системи съществуват помощни приложения, които могат да се ползват за отдалечена връзка към… »

Как да създам и ползвам MySQL/MSSQL база данни в моя хостинг акаунт?

За да ползвате MySQL и/или MSSQL бази данни във вашия хостинг акаунт, е необходимо: Да създадете база данни Да създадете потребител за базата данни Да зададете коректните данни, за връзка с базата данни, във вашето приложение Забележка: MySQL се поддържа неофициално при всички ASP.NET хостинг планове. ASP.NET платформата е подходяща за .NET приложения – ASP.NET,… »

Управление на MSSQL/MySQL бази данни

За управлението на вашите бази данни в ASP.NET хостинг акаунт има няколко варианта: 1. Чрез web-базирана система, като например phpMyAdmin (за MySQL) или допълнително инсталирана (за MSSQL). PhpMyAdmin може да се ползва за работа с MySQL бази данни. Достъпът се осъществява чрез контролния панел (Plesk). 2. Чрез отдалечен достъп до базата данни с външно приложение,… »

Архивиране и възстановяване от архив на MySQL/MSSQL база данни през контролния панел (Plesk)

През контролния панел Plesk има възможност да се прави архив/backup на базите данни или да се възстанови дадена база от архив/backup. От контролния панел Plesk изберете „Domains“, след това домейна, чиито бази данни желаете да манипулирате. От страницата с настройките за дадения домейн – изберете „Backup Manager“ Изберете „Database Backup Repository“ Ако желаете да направите… »

Как да създавам e-mail акаунти? (Plesk)

Можете да създадете пощенска кутия към вашия домейн по следния начин: 1. От началната страница на контролния панел кликнете върху домейн името, към което желаете да създадете имейл акаунти. 2. Изберете Mail Accounts (1) или – за директно създаване на акаунт изберете Create Mail Account (2):   3. Вашето домейн име е показано след знака… »

Как да променя паролата за имейл акаунт? (Plesk)

Промени по настройките за създадените имейл акаунти може да се извършат през контролния панел Plesk. За достъп до контролен панел Plesk може да се използва следния адрес: https://domain.tld:8443 Забележка: За domain.tld въведете името на вашия домейн. В „Log in“ формата трябва са се въведе пълният и-мейл адрес (1) (напр.:Login: mail@mydomain.com) и паролата (2) за тази… »

Как да проверя пощата си чрез уеб мейл (Plesk) ?

В случай че ползвате хостинг услуга с контролен панел cPanel, моля погледнете следната статия Как да проверя пощата си чрез уеб мейл? За да проверите пощата си чрез Webmail, без да влизате в контролния панел Plesk, въведете в адресната лента на вашия браузър един от следните адреси: 1. http://webmail.ime-na-domain.com При достъпване на този адрес ще… »

Създаване / редактиране на FTP потребител в контролен панел Plesk

Вариантите за създаване и редактиране на FTP потребител през контролния панел Plesk са два. 1. Когато се добавя/създава домейн в контролния панел Plesk по подразбиране се създава и FTP потребител. Ако желаете за създаването на FTP потребителя, можете да ползвате данните за достъп до контролният панел Plesk. Ще е необходимо да зададете потребителското име (1)… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg