https://help.superhosting.bg/create-mail-account-plesk.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

E-mail (Windows Hosting)

Как да създавам e-mail акаунти? (Plesk)

Можете да създадете пощенска кутия към вашия домейн по следния начин: 1. От началната страница на контролния панел кликнете върху домейн името, към което желаете да създадете имейл акаунти. 2. Изберете Mail Accounts (1) или – за директно създаване на акаунт изберете Create Mail Account (2):   3. Вашето домейн име е показано след знака… »

Как да променя паролата за имейл акаунт? (Plesk)

Промени по настройките за създадените имейл акаунти може да се извършат през контролния панел Plesk. За достъп до контролен панел Plesk може да се използва следния адрес: https://domain.tld:8443 Забележка: За domain.tld въведете името на вашия домейн. В „Log in“ формата трябва са се въведе пълният и-мейл адрес (1) (напр.:Login: mail@mydomain.com) и паролата (2) за тази… »

Как да проверя пощата си чрез уеб мейл (Plesk) ?

В случай че ползвате хостинг услуга с контролен панел cPanel, моля погледнете следната статия Как да проверя пощата си чрез уеб мейл? За да проверите пощата си чрез Webmail, без да влизате в контролния панел Plesk, въведете в адресната лента на вашия браузър един от следните адреси: 1. http://webmail.ime-na-domain.com При достъпване на този адрес ще… »

Създаване на имейл пренасочване в контролен панел Plesk

Имейл пренасочване можете да използвате, ако желаете да получавате копие на входящата поща и на допълнителен имейл. За да създадете пренасочване на пощенска кутия, можете да следвате описаните по-долу стъпки. Пренасочване можете да настроите от контролния панел Plesk на хостинг акаунта: 1. Изберете Mail Accounts 2. Кликнете върху имейл акаунта, който желаете да пренасочите 3.… »

Проблем с енкодинга на пощата - при четене/изпращане на писмо се визуализират въпросителни знаци (???????) или символи

При работа с пощата през WebMail (webmail.mydomain.com) с уеб клиента Horde могат да възникнат проблеми с енкодинга на писмата. Вместо коректната визуализация на писмата на кирилица, текстът се визуализира с въпросителни знаци (????????????) или нечетими символи. Ако използвате WebMail – Horde: За коректното визуализиране на писмата, които се изпращат и получават, може да се наложи… »

Колко е максималният брой имейли, които могат да се изпратят от хостинг акаунт за един час?

Всички хостинг акаунти се активират с настройка за допустим брой писма от съображения за сигурност. В рамките на един астрономически час броя писма, които могат да се изпратят от хостинг акаунт, е до 350 съобщения. Увеличение на броя имейли се предлага според използвания хостинг план, като в клиентския профил е налична възможност за увеличаване. Към… »

изпращане на имейли

Какъв е максималният размер на имейл, който мога да изпратя?

Максималният размер за писмо, което може да се изпрати от сървърите на СуперХостинг.БГ, е 25 MB. Няма зададен максимален размер на получаваните имейли.

изпращане на имейли

Какви типове файлове могат да се изпращат като прикачени файлове?

При изпращане на имейли могат да се изпращат прикачени файлове. От съображения за сигурност обаче определени файлови разширения са филтрирани. Това са: .adе, .adp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .jse?, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shs, .url, .vbs, .vbe, .wsf,… »

изпращане на имейли

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg