https://help.superhosting.bg/create-mail-account-plesk.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

E-mail (Windows Hosting)

Как да създавам e-mail акаунти? (Plesk)

Можете да създадете пощенска кутия към вашия домейн по следния начин: 1. От началната страница на контролния панел кликнете върху домейн името, към което желаете да създадете имейл акаунти. 2. Изберете Mail Accounts (1) или – за директно създаване на акаунт изберете Create Mail Account (2):   3. Вашето домейн име е показано след знака… »

Как да променя паролата за имейл акаунт? (Plesk)

Промени по настройките за създадените имейл акаунти може да се извършат през контролния панел Plesk. За достъп до контролен панел Plesk може да се използва следния адрес: https://domain.tld:8443 Забележка: За domain.tld въведете името на вашия домейн. В „Log in“ формата трябва са се въведе пълният и-мейл адрес (1) (напр.:Login: mail@mydomain.com) и паролата (2) за тази… »

Създаване на имейл пренасочване в контролен панел Plesk

Имейл пренасочване можете да използвате, ако желаете да получавате копие на входящата поща и на допълнителен имейл. За да създадете пренасочване на пощенска кутия, можете да следвате описаните по-долу стъпки. Пренасочване можете да настроите от контролния панел Plesk на хостинг акаунта: 1. Изберете Mail Accounts 2. Кликнете върху имейл акаунта, който желаете да пренасочите 3.… »

Проблем с енкодинга на пощата - при четене/изпращане на писмо се визуализират въпросителни знаци (???????) или символи

При работа с пощата през WebMail (webmail.mydomain.com) с уеб клиента Horde могат да възникнат проблеми с енкодинга на писмата. Вместо коректната визуализация на писмата на кирилица, текстът се визуализира с въпросителни знаци (????????????) или нечетими символи. Ако използвате WebMail – Horde: За коректното визуализиране на писмата, които се изпращат и получават, може да се наложи… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg