https://help.superhosting.bg/create-ftp-plesk.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

FTP (httpdocs)

Създаване / редактиране на FTP потребител в контролен панел Plesk

Вариантите за създаване и редактиране на FTP потребител през контролния панел Plesk са два. 1. Когато се добавя/създава домейн в контролния панел Plesk по подразбиране се създава и FTP потребител. Ако желаете за създаването на FTP потребителя, можете да ползвате данните за достъп до контролният панел Plesk. Ще е необходимо да зададете потребителското име (1)… »

Как да кача сайта си на сървъра - през контролния панел Plesk и чрез FTP програма

Качване на файлове през контролния панел Plesk За качване на файлове през контролния панел Plesk се използва Файловия мениджър/File Manager. Ако има добавени повече домейни, първо трябва да се избере желаният и след това да се достъпи Файловия мениджър/File Manager: Избирате директория „httpdocs“. В директорията „httpdocs“ще видите файл index.html – можете да го преименувате или… »

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg