https://help.superhosting.bg/manage-sql-db.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MSSQL

Управление на MSSQL/MySQL бази данни

За управлението на вашите бази данни в ASP.NET хостинг акаунт има няколко варианта: 1. Чрез web-базирана система, като например phpMyAdmin (за MySQL) или допълнително инсталирана (за MSSQL). PhpMyAdmin може да се ползва за работа с MySQL бази данни. Достъпът се осъществява чрез контролния панел (Plesk). 2. Чрез отдалечен достъп до базата данни с външно приложение,… »

Архивиране и възстановяване от архив на MySQL/MSSQL база данни през контролния панел (Plesk)

През контролния панел Plesk има възможност да се прави архив/backup на базите данни или да се възстанови дадена база от архив/backup. От контролния панел Plesk изберете „Domains“, след това домейна, чиито бази данни желаете да манипулирате. От страницата с настройките за дадения домейн – изберете „Backup Manager“ Изберете „Database Backup Repository“ Ако желаете да направите… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg