https://help.superhosting.bg/plesk.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Контролен панел Plesk

Добавяне / редактиране / премахване на домейн през контролния панел Plesk

През контролния панел Plesk можете да добавяте, пренасочвате и редактирате вашите домейни. Можете да добавяте Аddon домейн или пренасочване, като просто създадете/добавите домейн в Plesk панела и изберете желаната опция за него. Изберете „Home“ (1) след това от дясно „Domains“ (2) или изберете директно менюто в ляво „Domains“ (3). Добавяне на домейн От страницата за… »

Addon домейн, паркиран домейн

Създаване на поддомейн през контролен панел Plesk

Поддомейн/Субдомейн (subdomain) е част от име на домейн, но стои на по-ниско ниво в йерархията на имената на домейните. Всяко име на домейн може да бъде наследено от неограничен брой поддомейни, които са производни от него. Името на всеки поддомейн се поставя преди името на домейна и се разделя с точка („.“) Пример: Име на… »

Как да паркирам домейн? (Plesk)

Ако сте регистрирали няколко домейн имена и желаете да зареждат едно и също съдържание – уеб сайт, който сте разположили във вашия хостинг акаунт е необходимо да създадете Domain Alias. Добавянето на домейн се осъществява посредством Контролния панел Plesk и функционалността Domain Aliases по следния начин: Създаване на Domain alias (паркиран домейн): 1. От началната… »

паркиран домейн

Индексен файл (Plesk)

В контролния панел Plesk има възможност да се избере какъв да бъде файла, който отговаря за началното зареждане във всяка една директория. Настройката се извършва от началното меню, след като се избере в желания домейн меню Virtual Directories: След това се избира таб Web Directories -> Directory Properties: В секцията „Default documents search order:“ може… »

Показване на съдържанието на дадена директория (Plesk)

За активиране на показването на съдържанието на дадена директория, в уеб браузър, при използване на контролен панел Plesk, съществуват няколко варианта. Първи вариант е чрез включване на опцията Directory browsing. През контролния панел Plesk избирате Virtual Directories, след това влизате в директорията (1), за която ще промените настройките и избирате Directory Properties (2). Маркирате опцията:… »

Права на директории и файлове (Plesk)

Чрез контролния панел Plesk -> File Manager могат да се променят правата на директориите и файловете в хостинг акаунта. За промяна на правата на директория и/или файл, влезте в контролния панел Plesk и изберете File Manager: Изберете иконката с катинарче от дясно на съответната директория/файл: Някои приложения/системи може да имат определени изисквания относно правата за… »

права на файлове и директории

Какво е виртуална директория?

При хостинг плановете с Windows хостинг платформа предлагани от СуперХостинг.БГ се поддържат виртуални директории. Виртуалните директории предоставят на клиентите възможност за свързване на съдържанието на определена физическа папка, където е разположен сайта, с виртуална директория (която се създава в този момент). В резултат виртуалната директория става самостоятелно звено и получава различни настройки, включително и права за… »

Как да създам виртуална директория?

При хостинг плановете с Windows хостинг платформа предлагани от СуперХостинг.БГ се поддържат виртуални директории. Повече информация относно какво е виртуална директория, можете да намерите тук. За създаване на виртуална директория в контролен панел Plesk можете да следвате описаните по-долу стъпки. 1. От началната страница на контролния панел кликнете върху домейн името, за което желаете да… »

URL Rewrite модул

На ASP.NET хостинг плановете се поддържа модул за rewrite/пренаписване – URL Rewrite (http://www.iis.net/expand/URLRewrite). Модулът е активен по подразбиране и директно можете да го ползвате. От 16.07.2015г. възможността да поръчате и ползвате Windows хостинг при нас е посредством услугата виртуален сървър (VPS). С него получавате Remote Desktop, пълната функционалност на Windows платформата и максимална гъвкавост при… »

Internal Server Error - Error 500 и сайтът не се зарежда (Plesk)

Възможните причини/грешки за това съобщение са много и най-различни. Съобщението за грешка Internal Server Error e доста общо и означава, че нещо се е объркало, но сървърът не може да даде по-подробна информация какъв точно е проблема. Често срещани причини – проблем с връзката към базата данни (некоректни/сгрешени данни); проблем с PHP кода; проблем с… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg