https://help.superhosting.bg/change-encoding-webmail.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Проблем с енкодинга на пощата - при четене/изпращане на писмо се визуализират въпросителни знаци (???????) или символи

E-mail (Windows Hosting)
поща, имейл, енкодинг, e-mail, encoding, Horde

При работа с пощата през WebMail (webmail.mydomain.com) с уеб клиента Horde могат да възникнат проблеми с енкодинга на писмата. Вместо коректната визуализация на писмата на кирилица, текстът се визуализира с въпросителни знаци (????????????) или нечетими символи.

Ако използвате WebMail - Horde:

За коректното визуализиране на писмата, които се изпращат и получават, може да се наложи да се направят няколко настройки на уеб клиента Horde.

1. След като влезете в мейл клиента изберете - от ляво Horde (1) след това от дясно в горният ъгъл Options (2) -> Locale and Time (3) и изберете език: Bulgarian (Български) (4) и запишете настройките.

Настройки в Horde
Настройки на часовата зона в Horde
Глобални настройки на локалната зона в Horde

2. Настройка на написване на писмо:

От ляво изберете Mail/Поща (1) след това от горното меню Options (2) -> Написване на писмо (3) и изберете Your default charset for sending messages: Unicode (UTF-8), запишете настройките.

Написване на писмо в Horde
Написване на имейл в Horde
Енкодинг на имейли в Horde


3. Настройка на преглед на писмо:

От ляво изберете Mail/Поща (1) след това от горното меню Options (2) -> Преглед на писмо (3) -> и изберете The default charset for messages with no charset information: Unicode (UTF-8) (4). Запишете настройките.

Настройка на преглед на имейл в Horde
Задаване на енкодинг за преглед на имейли в Horde

Ако използвате и-мейл клиент (напр. MS Outlook, Mozilla Thunderburd и други) и срещате проблем с визуализирането на писмата ще е необходимо да направите необходимите настройки за енкодинга от самият и-мейл клиент.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg