Промяна на SPF запис в cPanel

След като за домейна е активиран SPF запис, редакцията му може да се извърши през Имейл удостоверяване в cPanel » Управление » (SPF) Настройка.

Настройка/промяна на вече зададен SPF запис.
Настройка/промяна на вече зададен SPF запис.

В полето „Текущ SPF (TXT) запис“ можете да видите записа, който е активен в момента за домейна.

В полето „Примерен SPF (TXT) запис“ можете да видите примерен запис, който се генерира автоматично от системата на контролния панел, и съдържа всички препоръчителни параметри.

Настройка на SPF записа

Важно: За всички хостинг услуги при СуперХостинг.БГ SPF записът се генерира автоматично. Единствено е нужно да се активира. Вижте как можете да активирате SPF и DKIM удостоверяването за Вашия домейн в статията: Активиране на SPF и DKIM в cPanel (имейл удостоверяване).

Бележка: SPF запис може да се добави за всеки домейн в cPanel, който използва нейм сървърите на СуперХостинг.БГ, през cPanel » (Имейл) Имейл удостоверяване.

За да добавите допълнителни сървъри, които ще са позволени да изпращат писма от името на Вашия домейн, може да редактирате вече зададения SPF запис. Не е нужно и препоръчително да се добавя втори SPF запис към домейна.

Допълнителни IP адреси (IPv4 / IPv6)

Ако разполагате с IP адрес на мейл сървъра, от който изпращате имейли от името на домейна, може да го добавите в полетата Допълнителни IP адреси (IPv4 / IPv6).

IP адреси на мейл сървъри/услуги, удостоверени да изпращат от името на домейна.
IP адреси на мейл сървъри/услуги, удостоверени да изпращат от името на домейна.

Допълнителен списък (INCLUDE)

Ако изпращате имейли през Google и Outlook, може да добавите мейл сървърите на Google и MS, като удостоверени да изпращат през Вашия домейн, като ги добавите в Допълнителен списък (INCLUDE):

include:_spf.google.com include:spf.protection.outlook.com

SPF записи на мейл сървъри/услуги, удостоверени да изпращат от името на домейна.
SPF записи на мейл сървъри/услуги, удостоверени да изпращат от името на домейна.

В INCLUDE се поставя хост, който предоставя SPF запис. Този запис съдържа IP адресите на допълнителните мейл сървъри (в случая на Google и Outlook).

Преглед на обновения запис

От извършените промени по настройките на записа, в полето най-долу на страницата „Преглед на обновения запис„, ще се генерира примерен SPF запис. Преди да запишете промените, може да извършите проверка на примерния запис. Промени по записа в това поле не може да се извършват, това е само преглед на крайния вариант на записа.

Запишете промените по записа с Добавяне на променения SPF запис.

Промяна на SPF записа през Редактор на DNS зони в cPanel

Ако разполагате с готов SPF запис, можете да го зададете за домейна през cPanel » Редактор на DNS зони » Управление (за домейна) » TXT – Добавяне. (Вижте раздел: Добавяне на SPF запис в редактора на DNS зони)

Промяна на целия SPF запис също може да се извърши през cPanel » Редактор на DNS зони » Управление (за домейна) » TXT (записът съдържащ SPF) – Редактиране.

Редактиране на TXT записа (SPF записа) през Редактор на DNS зони в cPanel.
Редактиране на TXT записа (SPF записа) през Редактор на DNS зони в cPanel.

Важно: След извършени промени по DNS записите, ще е необходимо да се изчака технологичното време за опресняване на DNS информацията. Технологичното време е това, което е въведено в полето TTL за дадения запис преди промените.

Обновена: 27.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още