Създаване и управление на FTP потребител

FTP потребител се създава в cPanel само с няколко клика на мишката.

За да създадете FTP акаунт (потребител), достъпете cPanel » (Файлове) FTP Акаунти.

Създаване на FTP акаунт (потребител)

Създаване на нов FTP потребител

В полето „Акаунт“ (1) въведете желаното от Вас потребителско име за акаунта.

Ако в cPanel има добавени повече от един домейн, от падащото меню изберете желания домейн.

В полетата (3) „Парола“ и „Парола (Повторете)“ въведете парола за FTP акаунта.

В полето „Директория“ (4) изберете директория, до която този FTP акаунт ще има достъп. При попълване на името на акаунта, автоматично се попълва и директория. Ако желаете FTP акаунтът да има достъп до цялото дисково пространство в хостинг акаунта поставете наклонена черта (не е препоръчително). За да има достъп до основната директория за сайта, задайте директория „public_html“.

В полето „Квота“ (5) по подразбиране е зададена стойност „Неограничена„. Квотата е дисковото пространство, от общото за хостинг акаунта, с което FTP потребителят може да разполага. При запълване на квотата, потребителят няма да може да качва повече съдържание.

След като сте попълнили полетата, натиснете бутона „Създаване на FTP акаунт„. Ако всичко е преминало успешно, ще видите следния надпис:

Акаунтът е създаден успешно.

Данни за връзка с хостинг акаунта през FTP

  • FTP потребителско име: ftpuser@mydomain.com
  • Password: паролата за FTP акаунта
  • FTP сървър (host): ftp.mydomain.com
  • FTP сървър порт: 21

Можете да използвате посочените данни за достъп през FTP. За сигурна връзка със сървъра, използвайте FTPS.

Изтриване на FTP потребител

За да изтриете FTP потребител, изберете Изтриване (от списъка с потребители).

Съобщение за изтриване на директорията на FTP потребителя

Важно: Внимавайте с опцията „Да изтрия ли и цялото съдържание на акаунта?“! Ако я маркирате, всичко в директорията на FTP потребителя ще бъде изтрито. Ако директорията е public_html, цялото съдържание на сайта ще бъде изтрито.

В случай че изтриете директория по погрешка, може да възстановите съдържанието ѝ от бекъп. Ако изтритата директория е public_html или срещнете затруднение с възстановяването, изпратете запитване до екипа по Техническа поддръжка.

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още