1. Начало
  2. Shopiko
  3. Добавяне на валути в онлайн магазина (Превалутиране)

Добавяне на валути в онлайн магазина (Превалутиране)

Добавянето на валути в Shopiko магазините е възможно чрез допълнението „Продажба в няколко валути“. Тази функционалност позволява да се обвърже определена езикова версия с конкретна валута. При смяна на езиковата версия от потребителя, цените на продуктите и допълнителните разходи (напр. доставка) ще бъдат в съответната валута.

Може да активирате „Продажба в няколко валути“ от меню „Допълнения“ > таб Всички.

Продажба в няколко валути
Допълнение в Shopiko
Активация на превалутиращия модул

След като е активирано допълнението, е необходимо да направите няколко кратки настройки.

Кликнете на бутон „Добави валута“ и изберете желаната Валута.

Добавяне на валута

Направете необходимите настройки за преизчисляване на цените от основната валута, като въведете курс на превалутиране и изберете езикова версия, за която да е активна новата валута.
След като настройките са завършени, запазете промените с бутона „Запис“.

Модифициране цената на продуктите

В посочения пример, основната езикова версия е български език с валута лев. Допълнителната езикова версия е английски език и за нея активираме валута евро.

След добавяне на нова валута, зададените настройките може да видите обобщени в допълнението. От бутона „Редактирай“ са възможни корекции на вече добавени валути, а от бутона „Добави валута“ може да добавите валута за другите езикови версии.

Редакция на валутата

За да премахнете връзка между валута и езикова версия, кликнете върху бутона „Редактирай“ и кликнете „Изтриване“.

Премахване на връзката между езиковата версия и валутата

Прочетете също: Основни настройки на онлайн магазина

В случай че имате нужда от съдействие, свържете се с нас по чат, имейл или телефон.

Обновена: 31.05.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още