Индексен файл (Plesk)

В контролния панел Plesk има възможност да се избере какъв да бъде файла, който отговаря за началното зареждане във всяка една директория.

Настройката се извършва от началното меню, след като се избере в желания домейн меню Virtual Directories:

Виртуални директории в Plesk

След това се избира таб Web Directories -> Directory Properties:

Directory Properties в Plesk

В секцията "Default documents search order:" може да бъде селектиран (чрез UP или Down) или добавен (Add) желания тип файл, който да се достъпва първи.

Избор на index файл в Plesk

Ако файлът (напр.: index.html), който в списъка е първи, липсва в директорията, се прави проверка за следващия от списъка (напр.: index.htm).

Ако в директорията съществува файл index.html и едновременно с това default.aspx, ще се зареди този, който е по-нагоре в списъка. По подразбиране първият файл е index.html.

От 16.07.2015г. възможността да поръчате и ползвате Windows хостинг при нас е посредством услугата виртуален сървър (VPS). С него получавате Remote Desktop, пълната функционалност на Windows платформата и максимална гъвкавост при ползване на приложенията.

Вижте VPS плановете

Обновена: 16.06.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още