https://help.superhosting.bg/directory-browsing.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Показване на съдържанието на дадена директория (Plesk)

Контролен панел Plesk
показване на съдържание, листване на файлове, DirectoryBrowsing

За активиране на показването на съдържанието на дадена директория, в уеб браузър, при използване на контролен панел Plesk, съществуват няколко варианта.

Първи вариант е чрез включване на опцията Directory browsing.

През контролния панел Plesk избирате Virtual Directories, след това влизате в директорията (1), за която ще промените настройките и избирате Directory Properties (2).

Виртуални директории в Plesk

Маркирате опцията: Directory browsing.

Directory Browsing в Plesk
Активиране на Directory Browsing в Plesk

Втори вариант е, ако директорията (3) не е виртуална и менюто Directory Properties не е активно за нея, чрез добавяне на следната директива във файл web.config, намиращ се в директория httpdocs:

<configuration>
<location path="browse">
<system.webServer>
<directoryBrowse enabled="true" />
</system.webServer>
</location>
</configuration>

Забележка: В посочения пример в директория httpdocs е създадена поддиректорията browse. При достъпване на директорията browse през браузър, файловете в нея ще бъдат видими.

От 16.07.2015г. възможността да поръчате и ползвате Windows хостинг при нас е посредством услугата виртуален сървър (VPS). С него получавате Remote Desktop, пълната функционалност на Windows платформата и максимална гъвкавост при ползване на приложенията.

Вижте VPS плановете

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg