CYBER WEEK
Домейни на СуперЦени!
Избери сега!
 1. Начало
 2. Имейл
 3. Бизнес имейл (cMailPro)
 4. Съхранение и споделяне на файлове (Pronto)

Съхранение и споделяне на файлове (Pronto)

cMailPro предоставя функционалност съхранение на файлове, което прави възможно да осъществявате достъп и управление на файлове посредством приложението Files (Файлове), което е част от Pronto уебмейл клиента.

Files (Файлове) позволява съвместна работа върху споделени документи и незабавно споделяне на файлове с други потребители.

За да отворите интерфейса Files (Файлове), кликнете иконата в лентата за навигация.

Прозорецът Files (Файлове) е разделен на два панела.

Левият панел съдържа папките, които можете да използвате, за да организирате файловете си. В десния панел може да преглеждате и управлявате всички файлове в избраната папка:

Pronto Files основни панели

В долния край на левия панел може да видите индикатор за заетото дисково пространство като част от цялата квота:

индикатор за заето дисково пространство

Навигация на папки и намиране на файлове

 • За да изберете папка, кликнете върху нейното име – в левия или десния прозорец.
 • Ако папката съдържа подпапки, ще се появи стрелка пред името на папката. За да отворите подпапката(ите), кликнете върху стрелката. За да скриете подпапките, кликнете отново върху стрелката.
 • За да скриете панела, който съдържа списъка с папки, кликнете върху стрелката в лентата с инструменти на десния панел. За да отворите панела, кликнете отново същата икона, чиято стрелка сега сочи надясно:
скриване на панела с папки
отваряне на панела с папки
 • Линковете в списъка за навигация (breadcrumbs) в горната част на десния панел показват текущата ви позиция в йерархията на папките. Кликнете върху линк в списъка, за да отворите избраната папка:
меню за навигация между папките breadcrumbs

Превключване на изглед и сортиране на списъци с файлове

Можете да превключите между два изгледа – мрежа (grid) и плочки (tile) като кликате върху бутона, посочен на изображението:

превключване на изгледа - мрежа (grid)
превключване на изгледа - плочки (tile)

Файловете могат да бъдат сортирани по Име, Размер или Дата на създаване. Кликнете върху заглавието на колоната, за да подредите файловете по този критерий във възходящ ред. Превключете в низходящ ред, като кликнете отново върху заглавието:

сортиране на файлове възходящ ред
сортиране на файлове низходящ ред

Търсене на файлове или папки

Използвайте функцията за търсене за бърз достъп до файлове или папки. Това е особено полезно, ако папката съдържа много файлове. Търсенето работи като филтър, който показва само списък на файловете, съответстващи на низа за търсене.

 • Отидете в папката, в която искате да търсите папка или файл;
 • Въведете низ за търсене в полето за търсене;
 • Ще се зареди списък с всички имена на файлове или папки, съвпадащи с низовете за търсене; всички останали обекти ще бъдат скрити.
Pronto функция за търсене

Управление на папки

Можете да създавате, преименувате, премествате и изтривате папки.

Създаване на папка

 • Кликнете върху иконата знак плюс в лентата с инструменти на панела за папки;
 • Изберете Creatе Folder;
 • Въведете име на папка;
 • Изберете позицията на новата папка спрямо съществуващите папки;
 • Завършете процеса като кликнете Save.
създаване на нова папка

Съвет: За да си спестите едно кликане с мишката, можете първо да изберете папката, под която искате да създадете новата папка, като кликнете върху нея. Новата папка автоматично ще бъде поставена под избраната папка.

Редактиране на папки

Папките могат да бъдат преименувани, преместени или изтрити. Има два начина за достигане до тези функции за редактиране:

Редактиране в лентата с инструменти на левия панел:

 • Изберете папката, която искате да редактирате, като кликнете върху нейното име.
 • Кликнете върху Edit (иконата зъбно колело) в лявата лента с инструменти.
линк Edit в лентата с инструменти

Контекстно меню в десния прозорец на прозореца:

 • Посочете името на папката в десния панел и в края на реда ще се появи икона стрелка.
 • Кликнете стрелката и от менюто изберете желаната функция за редактиране:
достъп до контекстно меню
функции за редактиране в контекстно меню

Преименуване на папка

 • Отворете контекстното меню и кликнете върху Rename.
 • Въведете новото име на папката.
 • Потвърдете с Save.
Преименуване на папка в Pronto

Преместване на папка

За да преместите папка в друга папка:

 • Отворете контекстното меню.
 • Кликнете върху Move into …
 • Изберете целевата папка, като кликнете върху нея. Папката ще бъде преместена в нея.
Преместване на папка в Pronto

Изтриване на папка

 • Отворете контекстното меню и кликнете върху Delete.
 • Потвърдете, като кликнете върху Delete.

Внимание: Всички файлове и подпапки, които се съдържат в папката, също ще бъдат изтрити завинаги!

Изтриване на папка в Pronto

Управление на файлове

След като качите някои файлове в cMailPro, можете да ги управлявате, като използвате Pronto както използвате локалния файлов мениджър на вашия компютър: може да показвате, копирате, преименувате, премествате и изтривате файлове.

Качване на файлове

За да съхранявате файлове в cMailPro, първо трябва да ги качите.

 • Влезте в целевата папка.
 • Кликнете бутона Upload в лентата с инструменти в десния панел.
 • Изберете файловете от вашия компютър и потвърдете с OK.

Съвет: Алтернативно, можете да плъзнете и пуснете (drag’n’drop) файловете директно в десния панел.

Качване на файлове в Pronto

Файловете ще бъдат качени на сървъра. По време на качването се показва лента за прогресиране под прозореца за файлове, показваща оставащото време. Тук можете да отмените качването, като кликнете върху All Cancel или върху символа X зад името на файла:

Качване на файлове лента за прогресиране

Забележка: Уверете се, че размерът на файловете, които искате да качите, не надвишава оставащото дисково пространство за съхранение!

Редактиране на един файл

За да редактирате отделен файл, напр. да го преименувате, копирате или изтриете:

 • Отворете контекстното меню на файла.
 • Изберете желаната функция, като кликнете върху съответния бутон и изпълнете действието.
Редактиране на един файл в Pronto

Редактиране на няколко файла

Повечето операции като Изтегляне, Споделяне, Преместване и Изтриване могат да се изпълняват за няколко файла едновременно, спестявайки ви време.

 • Изберете всички файлове, които искате да редактирате, като зададете отметката за всеки файл. За да изберете всички файлове в текущата папка, щракнете върху Select all.
 • Извършете желаното действие, като кликнете върху един от бутоните за редактиране в лентата с инструменти.
Редактиране на няколко файла в Pronto

Преглеждане на файлове

Можете да прегледате някои от най-широко използваните файлови формати директно в приложението Файлове:

 • Изображения: JPG, PNG, GIF,
 • Видео: MP4, MOV, AVI,
 • Музика: MP3,
 • Текст: TXT, HTML.

За да видите файл кликнете двукратно върху името на файла. Файлът ще бъде отворен в нов прозорец на браузъра. В случай на видео или музикални файлове приложението по подразбиране ще започне да възпроизвежда файла:

преглед на файлове в Pronto

Изтегляне на файлове

Понякога ще трябва да изтеглите файлове на вашия локален компютър, например да изпълните програмен файл или да прегледате файлов формат, който не се поддържа от Pronto.

 • Изберете файловете, които искате да изтеглите.
 • Кликнете бутона Download в лентата с инструменти в десния панел или в контекстното меню:
избиране на файлове
стартиране на изтеглянето

Изтеглянето за всички избрани файлове ще бъде стартирано и в прозореца за файлове ще се покаже индикатор за процеса на изтегляне:

индикатор за процеса на изтегляне
 • За да скриете лентата за изпълнение, кликнете бутона Hide Info.
 • За да отмените изтеглянето, щракнете върху All Cancel или X зад името на файла. Файловете ще бъдат запазени на локалния компютър.

Изтриване на файлове

 • Изберете файловете, които искате да изтриете.
 • Кликнете Delete … (иконата на кошче за боклук) в лентата с инструменти на десния панел. Като алтернатива изберете Delete … от контекстното меню на файла. Потвърдете, като кликнете Delete.

Важно: Файловете ще бъдат изтрити завинаги!

Изтриване на файлове в Proto

Преместване на файлове

 • Изберете файловете, които искате да преместите в друга папка.
 • Кликнете върху Move into … в лентата с инструменти, за да преместите няколко файла едновременно.
 • Кликнете върху Move into … в контекстното меню на един файл, за да го преместите.
 • И в двата случая изберете целевата папка, в която файлът(овете) ще бъде преместен(и).
избиране на файлове за преместване
преместване на няколко файла едновременно
move info

Копиране на файлове

Файловете могат да се копират един по един.

 • Изберете файла, който искате да копирате.
 • Отворете контекстното меню и кликнете върху Copy to …
 • Изберете целевата папка, като кликнете върху нейното име. Файлът ще бъде копиран там.
копиране на файлове в Pronto

Споделяне на файлове и папки

Файловете и папките могат да бъдат споделяни по различни начини с други потребители:

 • Предоставяне на достъп до папка.
 • Предоставяне на достъп до един файл или повече файлове.
 • Споделяне на папки с други потребители с опции за редактиране.

Предоставяне на достъп за четене на файлове

Можете да споделяте файлове или папки с хора извън cMailPro. Това обаче работи на базата само на четене. За да предоставите достъп за четене до файл или папка:

 • Изберете файловете или папките, които искате да споделите.
 • Изберете Share в лентата с инструменти или контекстното меню.
 • Поставете отметка до полето Enabled.
 • Копирайте връзката и я изпратете на лицата, които трябва да имат достъп.
 • Затворете прозореца с бутона Close.
избиране на файлове или папки за споделяне
линк share в лентата с инструменти или контекстното меню
активиране на споделянето

Споделеният файл или папка ще съдържа икона на глобус в изгледа на списъка, за да покаже, че в момента е в състояние на споделяне.

За да отмените външния достъп до файла или папката, отворете отново диалоговия прозорец Share и деактивирайте отметката след Enabled.

За да изпратите връзка по електронната поща на лицата, на които искате да предоставите достъп, кликнете върху E-Mail Link вместо върху Share.

Това ще отвори прозореца Mail Composer с вече поставената в съдържанието на писмото връзка. Получателите, които отварят връзката в браузъра си, ще имат опростен изглед на файла или папката, до която имат достъп. Няма да имат права/функции за редактиране:

връзка
зареждане на връзката в браузъра
списък на споделените файлове

Споделяне на файлове и папки с потребители на cMailPro

Можете да споделяте файлове или папки с други потребители на cMailPro и да контролирате техните права за достъп. В зависимост от предоставените привилегии, те ще могат да четат, пишат, създават или изтриват файлове или дори да управляват самите права за достъп. За да споделите файл или папка, включително разрешения за достъп:

 • Изберете файла или папката и отворете контекстното меню.
 • Кликнете върху Access Granted To …
 • Изберете всички лица, които трябва да имат достъп до файла или папката – или като напишете име или e-mail адрес, или като ги изберете от адресната книга.
 • Потвърдете с Save.
избиране на папка за споделяне
избиране на потребители, с които се споделят ресурсите

Споделените папки или файлове ще бъдат обозначени със символ на глава в изгледа на списъци. Лицата, на които предоставяте достъп, ще получат имейл съобщение, което ще ги информира за даденото разрешение.

За да завърши процеса, всеки потребител трябва да кликне върху бутона Subscribe в полученото писмо на своя имейл адрес:

потвърждаване на споделянето с кликане на бутон в имейл

Файлът или папката ще бъдат показани в приложението Files:

обозначаване на споделените файлове

Иконата верига показва папките, за които потребителят е абониран.

Заключване на папка или файл

На двамата потребители дадохме различни права над споделената директория и в съответствие те имат различни опции на разположение в контекстното си меню:

Потребител с администраторски права user1@demo.com:

Потребител с администраторски права

Потребител с права за писане friend1@demo.com:

Потребител с права за писане

Потребителят с администраторски права може да заключи файл от контекстното меню през линка Lock file:

заключване на файл от администратор

Ако потребител с по-ниски права се опита да редактира файла ще получи съобщение за грешка относно недостатъчни права:

грешка за недостатъчни права

Ако собственикът на файла опита да заключи същия файл, съобщение го информира, че друг потребител вече е заключил файла:

информация за заключен файл

Ако собственика на файла кликне бутона Unlock и отключи файла, потребителят с администраторски права ще получи съобщение в браузъра:

отключване на файл и изпращане на информация

и писмо на електронната поща, че файлът е отключен от собственика:

информация в имейл за отключване на файл

Както се уверихте сами, системата с привилегиите на потребителите работи изключително прецизно, за да могат голям брой потребители да работят едновременно с голям брой файлове без да се притесняват от конфликти в предоставените права и съответно загуба на файлове.

Управление на абонаментите

За да управлявате абонаментите си (за да се абонирате или да се отпишете) поотделно за файл или папка:

 • Изберете файла или папката и отворете контекстното меню.
 • Кликнете линка Unsubscribe. Файлът или папката незабавно ще бъдат премахнати от приложението Files.
Управление на абонаменти Unsubscribe

За да управлявате абонаментите за всички подпапки на абонирана папка:

 • Изберете абонаментната папка на най-високо ниво.
 • Кликнете върху Edit.
 • Абонирайте се или отпишете абонамента, като зададете отметките за папките.
управление абонамент на подпапки
Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още