1. Начало
  2. Имейл (e-mail)
  3. Какви типове файлове могат да се изпращат като прикачени файлове?

Какви типове файлове могат да се изпращат като прикачени файлове?

При изпращане на имейли могат да се изпращат прикачени файлове. От съображения за сигурност обаче определени файлови разширения са филтрирани. Това са:

.adе, .adp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .jse?, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shs, .url, .vbs, .vbe, .wsf, .wsh, .wsc

Файлови разширения като .rar, .zip, .doc и др. не се филтрират и могат да се изпращат като прикачени файлове.

Обновена: 23.01.2013

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още