https://help.superhosting.bg/filetype-attachments.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Какви типове файлове могат да се изпращат като прикачени файлове?

Имейл (e-mail)
attachments, прикачени файлове, типове файлове

При изпращане на имейли могат да се изпращат прикачени файлове. От съображения за сигурност обаче определени файлови разширения са филтрирани. Това са:

.adе, .adp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .jse?, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shs, .url, .vbs, .vbe, .wsf, .wsh, .wsc

Файлови разширения като .rar, .zip, .doc и др. не се филтрират и могат да се изпращат като прикачени файлове.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg