1. Начало
  2. WordPress
  3. Администриране и грижа за WordPress сайта
  4. Какво е Google API Key и как да създам такъв?

Какво е Google API Key и как да създам такъв?

Google предоставя множество инструменти за подобряване на сайтовете и тяхното съдържание. Някои от тези инструменти изискват ключ, за да може да се използват в сайтовете и приложенията.

Какво е Google API Key?

Google API Key е ключ, който се използва за достъп до определена Google услуга. Най-често такива ключове се използват от разработчиците, за да интегрират в сайта/приложението специфична функционалност от Google услуга. Например в онлайн магазините често се използват функционалностите на Google Maps за автоматично извеждане и попълване на полетата за държава, град, област и други (при регистрация, поръчка). Друг пример е, когато в сайта се изтеглят и показват отзивите за бизнеса (Google Reviews) и други. 

За достъп до специфичните функционалности на дадена Google услуга, Google предоставя съответното API (Application Programing Interface) – приложно-програмен интерфейс. Приложенията, които искат да използват дадено API, имат нужда от API ключ (наричан Google API key) за достъп.

Когато имате Google API ключ, добавен в сайта, чрез него се удостоверяват заявките от сайта Ви към дадената Google услуга. За някои Google услуги тези заявки се броят и заплащат. 

Google дава месечен кредит от 200$ за безплатно използване на Maps, Routes и Places. Вижте пълната ценова листа за тези услуги: https://mapsplatform.google.com/pricing/.

Различните функционалности на дадена Google услуга и цената спрямо броя на заявките към нея.
Различните функционалности на дадена Google услуга и цената спрямо броя на заявките към нея.

Тъй като някои от функционалностите се заплащат на брой заявки на месец, ще имате нужда от Google Billing акаунт. За него ще трябва да въведете данни за разплащателен метод (например кредитна карта).

Реално е възможно никога да не бъдете таксувани, ако използвате настройките в акаунта и зададете дневен лимит на броя на заявките към конкретното API. Ако броят на заявките на месец не надхвърля кредита, няма да се налага заплащане.

WordPress плъгините, които предоставят функционалностите на Google Maps и Google Reviews, имат нужда от достъп до определени специфични функционалности на тези Google услуги, например Maps JavaScript API, Maps Static API, Street View API, Places API и други, които са платени.

Създаване на Google API Key

Достъпете Google Cloud Console https://console.cloud.google.com/apis/dashboard

1. Изберете съществуващ или създайте нов проект

За да създадете нов проект, кликнете на New Project.

Създаване на нов проект в Google Cloud.
Създаване на нов проект в Google Cloud.

Въведете име за проекта и кликнете Create.

Изчакайте докато проектът се създаде.

Изчакайте докато проектът се създаде.

2. Активирайте нужното API

Кликнете на Enable APIs and Services.

Enable APIs and Services отваря библиотеката с API-та.
Enable APIs and Services отваря библиотеката с API-та.
Потърсете API-то, което Ви трябва.
Потърсете API-то, което Ви трябва.
Активиране на PageSpeed Insights API за плъгина Google Pagespeed Insights.
Активиране на PageSpeed Insights API за плъгина Google Pagespeed Insights.

Потърсете нужното API и го активирайте с Enable.

Например ако плъгинът е за отзивите на бизнеса, може да Ви трябва Places API.

Всеки WordPress плъгин дава описание за това кои точно API-та трябва да активирате.

3. Създайте API ключ

След като имате проект, в който сте активирали едно или повече API-та, може да генерирате Google API ключ, който ще се използва за достъп до тях.

Отворете от главното меню APIs & Services » Credentials.

Кликнете на + Create Credentials и изберете API key.

След като сте активирали едно или повече API-та в проекта, генерирайте API ключ.
След като сте активирали едно или повече API-та в проекта, генерирайте API ключ.
Генерираният Google API ключ
Генерираният Google API ключ.

Вашият Google API ключ е генериран.

Можете да добавите API ключа в настройките на използвания плъгин.

Ако плъгинът го изисква, поставете защита на ключа (Restrict Key). Например плъгинът Widget for Google Reviews не изисква да поставяте защита, но плъгинът Reviews and Rating – Google My Business изисква защита по IP адрес (така че само сървърът, на който се намира сайта Ви, ще има достъп до Places API-то на Google). 

Ограничения за използването на ключа.
Ограничения за използването на ключа.
Използването на ключа е ограничено по HTTP referrer.
Използването на ключа е ограничено по HTTP referrer.

Използването на ключа може да се защити по различни начини (http referrer, IP адрес и др.). Може да се ограничи и до кои API-та ще има достъп с този ключ.

Важно е да защитите ключа така, както плъгинът препоръчва.

Не поставяйте ограничения произволно, защото можете да ограничите достъпа до API-то на самия плъгин.

4. Създайте Billing Account

За да можете да използвате платените функционалности на Google услугите, трябва да създадете Billing Account, за който е нужно въвеждането на данни за кредитна карта.

Най-често плъгинът, който използвате, ще Ви насочи с помощна информация дали е нужно да имате такъв акаунт, за да използвате AIP-то, което му е нужно.

При активирането на дадено API към проекта, ако е нужен билинг акаунт, ще се получи нотификация да създадете такъв.

reCAPTCHA Enterprise API-то изисква билинг акаунт.
reCAPTCHA Enterprise API-то изисква билинг акаунт.
billing

За да създадете билинг акаунт, достъпете https://console.cloud.google.com/project/_/billing/enable и изберете проекта. Кликнете на Create Billing Account и следвайте стъпките.

Официалната помощна документация за създаване на Billing акаунт и активирането му към даден проект: 🔗 Create a new Cloud Billing account | cloud.google.com.

За информация как да зададете лимит на броя на заявките за дадено API, вижте: 🔗 Capping API Usage | cloud.google.com

Намиране на Place ID-то на Вашия бизнес

Плъгините, които интегрират отзивите за бизнеса в WordPress, може да имат нужда от Place ID-то му, например Reviews and Rating – Google My Business и Widget for Google Reviews.

Можете да откриете Place ID от следната страница: https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/place-id

Намиране на Place ID

Въвеждате името на бизнеса в полето за търсене и кликвате върху точния резултат. Place ID-то ще се покаже в табелката в картата.

Ако не стане по този начин, другият начин да видите Place ID-то е, да потърсите бизнеса в Google.

Намиране на Place ID

В табелката в дясно инспектирайте елемента на отзивите, бутон Write a review (с DevTools на браузъра).

Write a review

Вземете стойността на параметъра data-pid.

Google има много полезни инструменти, с които можете да подобрите сайта си и изживяването на потребителите му. Някои от тях са за представянето на сайта в уеб, други за подобряване на съдържанието му.

Вижте още:

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още