1. Начало
  2. Имейл
  3. Управлeние на имейлите
  4. Преместване на пощи
  5. Импорт на имейл акаунти и имейл пренасочвания в cPanel

Импорт на имейл акаунти и имейл пренасочвания в cPanel

избор за импорт на имейл акаунти или имейл пренасочвания

През меню Импортиране на имейл акаунт в cPanel можете да направите импорт на имейл акаунти или имейл пренасочвания. Импортът е възможен от файлове CSV или XLS.

Чрез тази опция в cPanel можете да създадете множество имейл акаунти или имейл пренасочвания наведнъж в cPanel.

Примерен CSV/XLS файл, в който можете да видите по какъв начин трябва да е подредена информацията, за да може да се импортира, ще намерите в описанието на менюто в cPanel.

Избор на файл за импорт

Във файла за импорт на имейл акаунти е нужно задължително да присъстват следните данни: имейл адрес. Допълнителни данни във файла са: домейн, парола и квота.

Във файла за импорт на имейл пренасочвания е нужно да се съдържат данните за Source имейл адрес (от който ще се препращат) и Target имейл адрес (към който ще се препращат писмата).

Важно: В случай че във файла са посочени и паролите за имейл акаунтите, имайте предвид, че те трябва да са максимално сложни, в противен случай създаването на имейл акаунтите няма да се осъществи и ще получите съобщение за грешка (че паролите не са достатъчно сигурни).

формат на xls файла

Импорт от xls файл

След като посочите xls файл ще се активира Стъпка 3, в която е нужно опцията „Първият ред е служебна информация“ да е маркирана. Това посочва, че първият ред от xls файла съдържа служебна информация, която няма да се подаде за импорт.

Импорт от csv файл

формат на csv файла

След като посочите csv файл ще се активира Стъпка 3, в която е нужно да изберете символа, който разделя отделните данни във файла. Ако в csv файла стойностите са отделени със запетая, маркирайте опцията Запетая (,). Също така опцията „Първият ред е служебна информация“ трябва да е маркирана, когато на първия ред във файла са записани заглавията на данните. Това посочва, че първият ред от csv файла съдържа служебна информация, която няма да се подаде за импорт.

Продължете с бутон Следваща стъпка.

Настройка на данните от файла

В Стъпка 1 е нужно да изберете заглавието, което съответства на данните в дадената колона. Когато не искате дадена колона да се импортира, изберете статуса Ignore.

Настройка на данните от файла
Настройка на данните от файла

В Стъпка 2 изберете домейн за имейл адресите в списъка.

изберете домейн за имейл адресите в списъка

Продължете със Следваща стъпка, прегледайте имейл акаунтите/пренасочванията, които ще се създадат и завършете с Finish.

импорта на имейл акаунта е приключил успешно

При успешен импорт ще се получи съобщение, за всеки един имейл акаунт/пренасочване, с икона с отметка.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още