1. Начало
  2. Други
  3. Сървъри
  4. Софтуер
  5. Ruby on Rails – Инсталиране на VPS и CentOS 6

Ruby on Rails – Инсталиране на VPS и CentOS 6

Ruby on Rails

Това е инструкция за инсталация на Ruby on Rails на виртуален сървър с CentOS 6.x и услуга VPS.

За инсталацията е необходимо да достъпите виртуалния сървър, като влезете посредством SSH.

Преди инсталацията може да направите следното обновяване, така че пакетите, които ще се инсталират ще са последна версия.

Преди да стартирате обновяването се уверете, че това няма да засегне вече стартирани приложения на сървъра, ако има такива.

yum update

Инсталацията на Ruby on Rails може да се извърши бързо и лесно, като се ползва RVM (Ruby Version Manager). С този мениджър на версиите за Ruby ще можете да имате повече от една версия на Ruby на един сървър.

Предварително инсталирате следните пакети:

yum install gcc-c++ patch readline readline-devel zlib zlib-devel libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make bzip2 autoconf automake libtool bison iconv-devel

За инсталацията на RVM въведете:

curl -L get.rvm.io | bash -s stable

install-ruby-cloud-vm

След това стартирате RVM:

source /etc/profile.d/rvm.sh

и извършвате проверка за необходимите пакети, от които е зависим RVM, за да може да функционира коректно:

rvm requirements

install-ruby-cloud-vm

В случай, че се получи съобщение за грешка, може да е необходимо да инсталирате допълнителен пакет.

1. Инсталация на Ruby

След като RVM е инсталиран и стартиран, продължавате с инсталацията на Ruby:

rvm install 2.1.2

install-ruby-cloud-vm

Задаваме тази версия на Ruby по подразбиране за системата:

rvm use 2.1.2 –default

2. Инсталация на Rubygems

Необходимо е да се инсталират всички необходими компоненти за Ruby on Rails. Използване на RVM за инсталация на Rubygems:

rvm rubygems current

install-ruby-cloud-vm

3. Инсталация на Rails

След като всичко необходимо е инсталирано, продължаваме с инсталацията на Rails:

gem install rails -V

Процеса може да отнеме известно време за завършване на инсталацията.

Може да проверите версията на Rails с:

rails –version

4. Създаване на проект

Започнете с Rails, като създадете първият си проект:

rails new blog

Достъпете директорията на проекта и изпълнете командата:

bundle install

В случай, че се получи съобщение за грешка, свързано с sqlite3, извършете следните две команди:

yum install sqlite-devel

и:

gem install sqlite3-ruby

След което отново стартирайте:

bundle install

install-ruby-cloud-vm

Стартирайте Rails сървъра, като укажете IP адреса на виртуалната машина и желания порт:

rails server –binding=164.138.217.142 –port=80

Ако получите съобщение за грешка, съдържащо текста „Could not find a JavaScript runtime“, инсталирайте следния gem:

gem install therubyracer

След това отворете файла Gemfile, който се намира в директорията на проекта и разкоментирайте реда от:

#gem ‘therubyracer’, platforms: :ruby

на:

gem ‘therubyracer’, platforms: :ruby

След като Rails сървъра е стартиран, достъпете проекта през уеб браузър:

Ruby on Rails инсталация на виртуален сървър

Към Ruby стандартно е включен уеб сървъра WEBrick, но можете да инсталирате и ползвате друг уеб сървър, като например Apache с модул Phusion Passenger. Phusion Passenger е един от най-известните апликейшън сървъри за Ruby и Python.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още