1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. cMailPro – съобщение при отсъствие за всички имейли към домейн

cMailPro – съобщение при отсъствие за всички имейли към домейн

В статията ще ви представим полезната cMailPro функция Съобщение при отсъствие. Разликата с класическата функция за изпращане на автоматични съобщения от пощенски акаунт е, че тази функция работи на ниво домейн и връща автоматичен отговор когато всяка една поща към този домейн получи входящо съобщение в рамките на зададения интервал от време.

За да достигнем до интерфейса за управление на функцията, се логваме в потребителския панел и навигираме до панела за управление на cMailPro (Бизнес мейл (cMailPro) » Настройки (за домейн) » Бизнес Мейл » Управлявай (за домейн) » cMailPro management). В секция Домейн кликаме линка Съобщение при отсъствие:

Линк Съобщение при отсъствие

Настройване на Съобщение при отсъствие

По подразбиране функцията е изключена:

Статус по подразбиране Изключен

За да я активираме, кликаме бутона Включи за да промени цвета си в зелен, както е показано на изображението:

Активиране на бутона Включи

В календара избираме начална и крайна дата, в който период cMailPro ще изпраща съобщението:

Настройване на интервал в календар

cMailPro няма да ни позволи да запазим активния статус на функцията, без да сме въвели съобщение, и ще ни предупреди по подходящ начин:

Предупреждение за празно поле

След въвеждане на текстово съобщение, запазваме избраните настройки като кликаме бутона Запази:

Запазване на настройките

Текстово съобщение в долния край на екрана ни потвърждава, че новите настройки са запазени успешно:

Потвърждение за успешно запазени настройки

Тест на Съобщение при отсъствие

Тестваме как работи функцията Съобщение при отсъствие по следния начин: от външна за cMailPro поща изпращаме съобщение към произволен пощенски акаунт в cMailPro (pronto@):

Входящо съобщение към cMailPro поща

На изображението виждаме, че се получават две съобщения – в пощата на получателя, и в пощата на подателя:

Получаване на съобщения в две пощи

Подателя на съобщението получава автоматичния отговор от cMailPro:

Получаване на автоматичен отговор от cMailPro

В пощата на получателя се запазва изпратеното съобщение:

Получаване на изпратеното съобщение

По този начин не се губи изпратеното съобщение и сме сигурни, че подателят е получил информацията от автоматичното съобщение.

В интерфейса за настройване на Съобщение при отсъствие пропуснахме умишлено да въведем информация в полето Известяване на имейл адресите, която не е задължителна за попълване. Въвеждаме три имейл адреса, разделени със запетая, един от които (news@) е към външна за cMailPro поща:

Попълване на полето Известяване на имейл адресите

Повтаряме предишния тест като изпращаме съобщение с произволен текст към друга cMailPro поща (mbox@):

Входящо съобщение към друга cMailPro поща

Точно както в първия тест, подателят (def@) получава автоматичното съобщение от cMailPro, получателят (mbox@) получава оригиналното съобщение, което в конкретния тест се препраща към всички пощенски акаунти (news@, pronto@ и demo@), записани в полето Известяване на имейл адресите:

Пощенски акаунти с получени съобщения

Ако въведем в полето Известяване на имейл адресите cMailPro имейл, към който е изпратено съобщение от външна поща, в тази поща (в примера demo@) ще се получи два пъти едно и също съобщение – оригиналното съобщение от подателя, и препратеното от cMailPro съобщение:

Две входящи съобщения в една поща
Препратено съобщение към същия получател

Функцията Съобщение при отсъствие е много полезен инструмент когато трябва да се зададе автоматично съобщение за всички служители. Не е нужно всеки отделен акаунт да настройва собствено автоматично съобщение и всички получени съобщения в зададения период от време може да бъдат пренасочени към поща по желание.

Обновена: 18.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още