1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл проблеми
  4. Mail delivery failed… No Such User Here

Mail delivery failed… No Such User Here

Ползвате ежедневно имейл, като изпращате и получавате съобщения без проблем. Въпреки това се случва някое съобщение да не се достави успешно и получавате автоматично съобщение с грешка:

From: Mail Delivery System [mailto:Mailer-Daemon@server.domain.com]
Sent: Monday, June 10, 2013 10:03 AM
To: user@domain.com
Subject: Mail delivery failed: returning message to sender
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
user@domain.com
No Such User Here

Най-често срещаните причини за неуспешната доставка и съобщение за грешка No Such User Here са:

Имейл адресът е изписан некоректно

Ако получите подобен имейл с информация, че писмото не е доставено, уверете се, че имейл адресът на получателя е изписан коректно, буква по буква. Проверете да не е допусната грешка в името на получателя, включително и за символи изписани на кирилица.

Локална доставка (Local delivery)

Нека да разгледаме следната ситуация:

Имаме два домейна – domain1.com и domain2.com, които са разположени на един хостинг сървър, в един и същ хостинг акаунт.

Пощата на domain1.com се обслужва от мейл сървъра към хостинг акаунта. domain2.com се зарежда от същия хостинг акаунт, тъй като е насочен чрез А запис към него, но пощата му се получава от външен мейл сървър (което е зададено чрез MX записа му).

Имейл акаунтите към домейн domain2.com са създадени и се управляват от външния мейл сървър.

В една такава ситуация ако изпратим имейл от email@domain1.com към email@domain2.com, писмото ще се върне с грешка „No such user here„.

Защо?

При добавяне на домейна domain2.com в хостинг акаунта, където се намира и домейн domain1.com, се създава автоматично DNS зона за него, въпреки че реално такава вече съществува там, където са нейм сървърите му. И така domain2.com има DNS зона на сървъра, на който се намира и domain1.com. В тази DNS зона DNS записите са зададени по подразбиране, така че сайтът да се зарежда от акаунта (A записът е към хостинг акаунта) и пощата да се обслужва от мейл сървъра към хостинг акаунта (MX записът е към акаунта).

Какво се случва, когато се изпрати имейл от имейл акаунт email@domain1.com до имейл акаунт email@domain2.com?

При изпращане на съобщение от имейл акаунт email@domain1.com до имейл акаунт email@domain2.com, мейл сървърът първо ще направи проверка дали domain2.com е конфигуриран на същия сървър.

В случая domain2.com е конфигуриран на същия сървър (защото е добавен в cPanel), настройката на MX записа му посочва, че пощата се получава в същия този хостинг акаунт. Но реално нито един имейл акаунт не е създаден в този хостинг акаунт.

Важно е да се отбележи, че когато мейл сървърът установи, че домейнът съществува на същия сървър, той няма да провери в DNS системата какъв е реалният MX запис в оригиналната DNS зона за domain2.com.

Следователно след като имейл акаунтът email@domain2.com не съществува на същия сървър, писмото се връща към email1@domain.com с грешка „No such user here„.

Това се нарича Local delivery (локална доставка).

Защо има Local delivery и само при СуперХостинг.БГ ли е така?

Local delivery се ползва от почти всички мейл сървъри по света. Основното предимство на локалната доставка на писмата е по-бързата доставка и същевременно се намалява броя на DNS заявките в DNS системата.

Какво е решението?

Решението е да се редактират настройките на domain2.com в контролния панел, така че мейл сървърът на domain1.com да знае накъде да насочи писмата.

За да се посочи, че пощата към domain2.com се получава от външен мейл сървър, в Редактор на DNS зони в cPanel трябва да се редактира MX записа му – като се въведе външния мейл сървър.

Също така в настройките за Имейл маршрутизиране в cPanel, задайте за domain2.com опцията „Отдалечен мейл сървър„.

След като настройките на domain2.com са извършени, при изпращане на имейл от email@domain1.com до email@domain2.com мейл сървърът ще види, че пощата на domain2.com се получава от друг мейл сървър и ще насочи писмото към него, вместо да търси имейл акаунта локално на същия сървър.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още