https://help.superhosting.bg/mail-delivery-failed-no-such-user-here.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Mail delivery failed… No Such User Here

Е-mail проблеми
mail delivery failed, 550, no such user here, неуспешна доставка на имейл

Ползвате ежедневно имейл, като изпращате и получавате съобщения без проблем. Въпреки това може да ви се случи някое съобщение да не се достави успешно. Вместо да се достави на имейл адреса, към който е изпратено, съобщението се връща със следната грешка:

-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:Mailer-Daemon@Server.DomailMailWasSentFrom.tld]
Sent: Monday, June 10, 2013 10:03 AM
To: user@DomailMailWasSentFrom.tld
Subject: Mail delivery failed: returning message to senderThis message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
user@DomailMailWasSentTo.net
No Such User Here
------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
Return-path: <user@DomailMailWasSentFrom.net>

Най-често срещаните причини за неуспешната доставка на съобщението са:

1. Имейл адресът, към който се изпраща писмото, е изписан некоректно

Ако получите подобен имейл с информация, че писмото не е доставено, уверете се, че правилно е изписан имейл адреса, към който изпращате писмо. Проверете да не е допусната грешка в името на получателя, включително и за символи изписани на кирилица.

2. Локална доставка (Local delivery)

Нека да разгледаме следната ситуация:

Имаме два домейна – domain1.tld и domain2.tld, които са разположени на един хостинг акаунт. Пощата на domain1.tld се обслужва от мейл сървър към хостинг акаунта. Пощата на domain2.tld се обслужва от друг мейл сървър.

domain1.tld е насочен към хостинг акаунта чрез DNS записите, отговарящи за този сървър. domain2.tld е насочен към хостинг акаунта чрез A запис.

В една такава ситуация ако изпратим имейл от имейл адрес към domain1.tld към имейл адрес към domain2.tld, писмото ще се върне с грешка "No such user here".

Защо?

При добавяне на домейн в хостинг акаунт като основен домейн, Addon домейн или Паркиран домейн, по подразбиране DNS зоната се настройва така, че домейнът да е изцяло насочен към хостинг акаунта. Това означава, че сайтът ще се зарежда от акаунта (A записът е към хостинг акаунта), пощата ще се обслужва от мейл сървър към хостинг акаунта (MX записът е към акаунта) и т.н.

Какво се случва, когато се изпрати e-mail от имейл акаунт към domain1.tld до имейл акаунт към domain2.tld?

При изпращане на съобщение от имейл акаунт към domain1.tld до имейл акаунт към domain2.tld, мейл сървърът първо прави проверка дали domain2.tld е конфигуриран на същия сървър. Важно е да се отбележи, че не се прави проверка какъв MX запис е зададен в DNS зоната за domain2.tld.

В случая, domain2.tld е конфигуриран на същия сървър, като настройката по подразбиране в контролния панел е пощата да се обслужва от мейл сървъра към акаунта. Тъй като MX записът зададен за domain2.tld обаче е към друг мейл сървър, имейл акаунтите не са създадени в контролния панел на хостинг акаунта. Следователно след като имейл акаунта към domain2.tld не съществува на същия сървър, писмото се връща с грешка "No such user here".

Това се нарича Local delivery (локална доставка).

Защо има Local delivery и само при СуперХостинг ли е така?

Local delivery се ползва от почти всички мейл сървъри по света. Основното предимство на този начин на работа е по-бързата доставка на имейли и същевременно се намаляват броя DNS заявки.

Какво е решението?

Решението е да се редактират настройките в контролния панел, като се укаже на мейл сървъра, какъв е реалния MX запис. По този начин при изпращане на имейл от имейл акаунт към domain1.tld до имейл акаунт към domain2.tld мейл сървърът вижда, че пощата се обслужва от друг мейл сървър. След това писмото се доставя успешно.

Това може да направите от контролния панел cPanel меню "Редактор на DNS зони". Важно е след като се попълни реалният MX запис, старият да бъде премахнат.

Откъде да променя MX записите за домейна?

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg