https://help.superhosting.bg/mails-in-outlook-do-not-delete.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Защо писмата в MS Outlook не се изтриват, а само се "задраскват"?

Е-mail проблеми
outlook 2003, ,urge mails, изтриване мейл, mail delete, purge messages, задраскани съобщения

Purge Deleted Messages - Outlook

При опит за изтриване на съобщение от вашата пощенска кутия, то не се изтрива, а остава само "задраскано" с линия. Това се получава защото MS Outlook не изтрива реално съобщенията, а само ги маркира за изтриване.

Истинското изтриване се осъществява 30 дни, след като дадено съобщение е било маркирано за изтриване.

За да изтриете незабавно маркираните съобщения, е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Изберете INBOX папката от левия прозорец на MS Outlook.
  2. От менюто EDIT, изберете опцията "Purge Deleted Messages" (изчистване на изтритите съобщения).

Всички маркирани за изтриване (задраскани) съобщения ще бъдат изтрити.

info-iconБележка: Описаната по-горе функционалност се отнася за имейл акаунти, конфигурирани да използват IMAP протокол.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg