https://help.superhosting.bg/manage-sql-db.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Управление на MSSQL/MySQL бази данни

MSSQL
базаданни, database, MySQL, MSSQL, архив, възстановяване, Managment studio, phpMyAdmin, Plesk

За управлението на вашите бази данни в ASP.NET хостинг акаунт има няколко варианта:

1. Чрез web-базирана система, като например phpMyAdmin (за MySQL) или допълнително инсталирана (за MSSQL).

PhpMyAdmin може да се ползва за работа с MySQL бази данни. Достъпът се осъществява чрез контролния панел (Plesk).


2. Чрез отдалечен достъп до базата данни с външно приложение, като например MSSQL Management Studio, Visual Studio, MySQL Front и други.

MSSQL Management Studio - това е мощен инструмент не само за прехвърляне, но и за цялостно управление на вашите бази данни - редакция, бекъп, restore и други директно от локалният ви компютър.

MSSQL Management Studio
info-icon Бележка: За да можете да се свържете с външно приложение към базите данни, първо е необходимо да активирате отдалечения достъп до базите данни.

От 16.07.2015г. възможността да поръчате и ползвате Windows хостинг при нас е посредством услугата виртуален сървър (VPS). С него получавате Remote Desktop, пълната функционалност на Windows платформата и максимална гъвкавост при ползване на приложенията.

Вижте VPS плановете

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg