MS Outlook 2010 / 2013 – имейл настройки

Ако още нямате имейл акаунт, можете да го създадете през контролния панел за управление на вашия хостинг акаунт.

За да проверите вашата поща чрез MS Outlook 2010 / 2013, е необходимо да стартирате програмата. От главното меню изберете File след това Info и кликнете на бутона Add Account:

Настройка на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

В отворилия се прозорец маркирайте опцията „Manually configure server settings or additional server types“ (или „Manual setup or additional server types“ за Outlook 2013) и кликнете на Next:

Настройки на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

На следващата стъпка маркирайте Internet E-mail (или POP or IMAP за Outlook 2013) и продължете с Next:

Настройки на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

В отворилия се прозорец попълнете следната информация:

Настройка на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

В секция User Information попълнете вашето име (1) и имейл адрес (2). В Server Information изберете протокола (3), чрез който желаете да получавате пощата си – POP3 или IMAP4.

Информация относно каква е разликата между протоколите и кой протокол да изберете, можете да прочетете в статията: POP3 vs IMAP4.

В полетата „Incoming mail server (4) и „Outgoing mail server (SMTP)(5) въведете името на вашия домейн.

За „Logon Information„, е необходимо да се въведе вашия пълен имейл адрес (6) и парола (7).

След като въведете информацията натиснете бутона „More Settings…“ вдясно на прозореца:

Настройка на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

Кликнете на таб „Outgoing Server“ и изберете „My outgoing server (SMTP) requires authentication“ и „Use same settings as my incoming mail server„.

Настройка на имейл акаунт в Outlook 2010 / 2013

Завършете настройката на имейл акаунта като кликнете на бутон ОК, след това Next и Finish. С това вашият имейл акаунт е конфигуриран в MS Outlook и вече можете да изпращате и получавате имейл кореспонденция.

В случай, че след като настроите имейл акаунта получавате имейли, но не можете да изпращате, погледнете следната статия: Мога да получавам имейли, но не мога да изпращам. Защо?.

Обновена: 17.12.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още