MySQL помощник в cPanel

С MySQL помощника в cPanel можете в три последователни стъпки да създадете база данни, потребител за базата и да го асоциирате с нея.

База данни, потребител и асоциирането му с базата може да се извърши отделно през cPanel » MySQL бази данни. 

🔗 Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт? | Help

1. Създаване на база данни

Отворете MySQL помощника в cPanel.

Въвеждане на име за базата данни.
Въвеждане на име за базата данни.

В поле Нова База Данни попълнете име за новата база данни.

Първата част от името на базата е името на потребителя за cPanel. Когато използвате базата данни е нужно да задавате цялото ѝ име например cpuser_dbname.

Продължете със Следваща стъпка.

базата е създадена

Ще видите потвърждаващо съобщение за успешно създадена база данни.

2. Създаване на потребител към базата данни

На следващата стъпка попълнете данните за потребителя, който след това ще асоциирате с тази база.

Въвеждане на данни за потребителя.
Въвеждане на данни за потребителя.

Потребителско име: Въведете име за потребителя. 

Парола и Нова парола (Повторете): Въведете парола за потребителя.

Паролата трябва да е максимално силна. Използвайте генератора за пароли.

Кликнете на Създаване на потребител.

3. Добавяне на потребителя към базата данни

На тази стъпка избирате какви права да има потребителя върху базата данни. Правата са за специфични действия и управление на данните в базата като промяна, създаване, изтриване и изчистване на данни в тази база.

Права на потребителя върху базата данни.

Изберете Всички права за MySQL потребителя.

Кликнете Следваща стъпка.

4. Завършена задача

потребителят е асоцииран с базата

Успешно създадохте база данни и потребител за нея, който има права за достъп и управление на данните.

Обновена: 08.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още