Outlook Mail (iPhone) – имейл настройки

Outlook Mail app (имейл клиент) за iOS мобилно устройство (iPhone) може да се инсталира през App Store.

Добавяне на нов имейл акаунт в Mail app (iOS)

След като заредите за пръв път приложението, автоматично ще се зареди екрана за добавяне на нов имейл акаунт.

Ако вече има добавен имейл акаунт, добавянето на нов се извършва през Settings » Add Account.

Settings » Add Account

Въведете пълния имейл адрес и продължете с Add Account.

Ако зареждането е продължително и се появи бутон Setup Manually, изберете го. Попълнете паролата за имейл акаунта и продължете с настройката.

Имейл клиентът сам ще избере IMAP протокол за настройвания имейл акаунт. Попълнете паролата за имейл акаунта (Password), име за изпращаните писма (Display Name) и описание (Description) и завършете със Sign in.

Setup Manually

Ако искате ръчно да въведете данните за входящ/изходящ мейл сървър, активирайте опцията Use Advanced Settings.

Use Advanced Settings

Попълнете нужните данни за входящ и изходящ мейл сървър:

 • IMAP Hostiname:
  • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
  • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
  • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • IMAP Username: Пълният имейл адрес.
 • IMAP Password: Паролата за имейл акаунта.

 • SMTP Hostname:
  • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
  • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
  • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • SMTP Username: Пълният имейл адрес.
 • SMTP Password: Паролата за имейл акаунта.

server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунтът;

Продължете със Sign in.

Sign in

След като имейл акаунтът е добавен успешно, ще получите потвърдително съобщение и възможност да добавите нов имейл акаунт.

имейл акаунтът е добавен успешно
Обновена: 13.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още