1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (iOS)

Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (iOS)

Outlook Mail app (имейл клиент) за iOS мобилно устройство (iPhone) може да се инсталира през App Store.

Добавяне на нов имейл акаунт в Mail app (iOS)

След като заредите за пръв път приложението, автоматично ще се зареди екрана за добавяне на нов имейл акаунт.

Ако вече има добавен имейл акаунт, добавянето на нов се извършва през Settings » Add Account.

Въведете пълния имейл адрес и продължете с Add Account.

Ако зареждането е продължително и се появи бутон Setup Manually, изберете го. Попълнете паролата за имейл акаунта и продължете с настройката.

Имейл клиентът сам ще избере IMAP протокол за настройвания имейл акаунт. Попълнете паролата за имейл акаунта (Password), име за изпращаните писма (Display Name) и описание (Description) и завършете със Sign in.

Ако искате ръчно да въведете данните за входящ/изходящ мейл сървър, активирайте опцията Use Advanced Settings.

Попълнете нужните данни за входящ и изходящ мейл сървър:

  • IMAP Hostiname: Входящ мейл сървър например mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg. Ако искате да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра например mail.mysupersite.com:993.
  • IMAP Username: Пълният имейл адрес.
  • IMAP Password: Паролата за имейл акаунта.
  • SMTP Hostname: Изходящ мейл сървър например mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg. Ако искате да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра например mail.mysupersite.com:465.
  • SMTP Username: Пълният имейл адрес.
  • SMTP Password: Паролата за имейл акаунта.

server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунтът;

Продължете със Sign in.

След като имейл акаунтът е добавен успешно, ще получите потвърдително съобщение и възможност да добавите нов имейл акаунт.

Обновена: 26.02.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още