1. Начало
 2. Други
 3. Сървъри
 4. Контролен панел (VPS)
 5. ISPConfig
 6. Промяна на PHP версията за директория в ISPConfig

Промяна на PHP версията за директория в ISPConfig

Промяна на PHP версията за определена директория в ISPConfig се извършва с помощта на три файла, които се разполагат в нея.

Например PHP версията за сайта mysupersite.com (/var/www/mysupersite.com/web) е 7.4, но искате в поддиректория, в която имате друго приложение (/var/www/mysupersite.com/web/blog), да зададете използването на PHP версия 5.5.

Това е случай, който може да се срещне, ако например сте хостнали Вашия домейн mysupersite.com на VPS с контролен панел ISPConfig и сте го конфигурирали да използва PHP версия 7.4, но имате стар блог (разположен в поддиректория /blog), който се нуждае от по-стара версия на PHP например 5.5 или друга.

Версията на PHP, която се използва за домейна, може да се види и променя през Sites » Website » настройки за домейна » таб Domain – PHP Version.

Sites » Website » настройки за домейна » таб Domain - PHP Version

В тази статия ще Ви покажем как да зададете различна PHP версия за поддиректория, от тази, с която работи виртуалния хост. 

Тази настройка е възможна само ако използвате FastCGI за виртуалния хост.

Качете три файла в директорията, за която ще промените PHP версията

Например директорията на основния домейн работи с PHP версия 7.4, а в поддиректория е разположен блог, за който е нужна версия PHP 5.5.

За да промените PHP версията за блога mysupersite.com/blog, е нужно да достъпите директорията му /var/www/mysupersite.com/web/blog и да разположите в нея три файла.

Бележка: И трите файла можете да намерите и копирате от директорията на демо домейна в ISPConfig: /var/www/demo.view/web. За всяка PHP версия има отделна поддиректория php44, php52 … php74, в която ще намерите файловете. Може да създадете FTP потребител за demo.view и да достигнете файловете през FTP клиент.

Препоръчително е да копирате локално трите файла на Вашия компютър, да ги редактирате и да ги качите обратно в директорията, за която ще задавате различна PHP версия. 

1. htaccess 

В този файл ще намерите следното съдържание:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /var/www/mysupersite.com/web/blog/php55.fcgi .php
</IfModule>

/var/www/mysupersite.com/web/blog/ – променете с абсолютния път на директорията, за която се променя PHP версията;

Обърнете внимание, че тук е описан пътят до втория файл php55.fcgi.

2. php55.fcgi 

Важно: Правата на файла php55.fcgi трябва да са 755.

Файлът php55.fcgi е със следното съдържание:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/var/www/mysupersite.com/web/blog/php55.ini
exec /opt/remi/php55/root/usr/bin/php-cgi -c ${DEFAULTPHPINI}

/var/www/mysupersite.com/web/blog/ – променете с абсолютния път на директорията, за която се променя PHP версията;

Какво съдържа файл php55.fcgi:

 • ред 1: пътят до интерпретатора (bash);
 • ред 2: пътят до php.ini;
 • ред 3: пътят до PHP интерпретатора (в случая от примера php55).

Пътят до различните PHP интерпретатори:

 • PHP 4.4: /opt/remi/php44/bin/php-cgi
 • PHP 5.2: /opt/remi/php52/bin/php-cgi
 • PHP 5.3: /opt/remi/php53/bin/php-cgi
 • PHP 5.4 (версия по подразбиране*): /usr/bin/php-cgi
 • PHP 5.5: /opt/remi/php55/root/bin/php-cgi
 • PHP 5.6: /opt/remi/php56/root/bin/php-cgi
 • PHP 7.0: /opt/remi/php70/root/bin/php-cgi
 • PHP 7.1: /opt/remi/php71/root/bin/php-cgi
 • PHP 7.2: /opt/remi/php72/root/bin/php-cgi
 • PHP 7.3: /opt/remi/php73/root/bin/php-cgi
 • PHP 7.4: /opt/remi/php74/root/bin/php-cgi

* Можете да проверите коя е версията на PHP по подразбиране за сървъра през SSH с командата „php -v“. Друг вариант е, да използвате phpinfo. Пътят до PHP версията по подразбиране, който можете да използвате за cron задачата, винаги е /usr/bin/php-cgi

3. php.ini 

Конфигурационният файл на PHP – php.ini, който се използва за конкретната PHP версия. Използва се за индивидуални настройки, така че промените да важат само за дадената директория (var/www/mysupersite.com/web/blog).

При правилна конфигурация в трите файла: 

 • mysupersite.com ще работи с PHP версия 7.4;
 • mysupersite.com/blog ще работи с PHP версия 5.5.
Обновена: 08.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още