1. Начало
  2. Имейл
  3. Защита от имейл SPAM
  4. Премиум защита от SPAM и вируси

Премиум защита от SPAM и вируси

Премиум защитата от SPAM и вируси използва професионална система за имейл сигурност, която защитава пощенската кутия от SPAM имейл съобщения, вируси, злонамерен софтуер и опити за фишинг.

Премиум SPAM защитата филтрира входящите имейл съобщения на две нива – първо на ниво SMTP връзка с мейл сървъра и след това на ниво съдържание. При филтрирането на съобщенията на различните нива се прилагат множество проверки, като се гарантира, че писмото няма да се загуби и ще бъде определено коректно като SPAM или нормална кореспонденция.

Изпращачът на писмото ще получи нотификация, в случай че то е отхвърлено още при връзката с мейл сървъра на получателя, а блокираните писма на ниво съдържание ще се запишат в специален раздел за карантина (Quarantine). Когато SPAM защитата засече категорично опасно писмо, то ще бъде отхвърлено без да се излага получателят на съдържанието му и няма да бъде записано в карантинния раздел.

Входящите имейл съобщения се подлагат на подробна проверка от SPAM защитата чрез интелигентен SPAM филтър, който се самообучава за разпознаването на SPAM съобщения. Съдържанието на писмата се проверява и за наличието на известни индикатори за SPAM, злонамерен софтуер и фишинг.

През специалния панел за управление можете да проверявате филтрираните имейл съобщения, да променяте нивото на защита или при необходимост да извадите от карантина конкретно писмо.

Премиум защита от SPAM и вируси се предлага допълнително към всички хостинг услуги при СуперХостинг.БГ. Поръчка за услугата може да се извърши през клиентския профил.

Бележка: В случай че имейл услугата към домейна Ви не се управлява от хостинг акаунта, но искате да се възползвате от професионалната SPAM защита, свържете с нас, за да съдействаме с преместването на имейл кореспонденцията и настройките на MX записите за домейна.

Поръчка на услугата Премиум защита от SPAM и вируси

Поръчка за услугата Премиум защита от SPAM и вируси може да се извърши през клиентския профил » Хостинг акаунти » Детайли » раздел Премиум защита от SPAM и вируси » Детайли.

За всеки хостинг акаунт в „Детайли“ е наличен разделът „Премиум защита от SPAM и вируси“.

Можете да поръчате услугата за всеки домейн, който е добавен в дадения хостинг акаунт.

SPAM защитата се поръчва и активира на ниво домейн.

След като плащането е потвърдено, можете да активирате услугата през същото меню в клиентския Ви профил.

Активиране на SPAM защитата

Активирането на защитата от SPAM и вируси се извършва през същото меню в клиентския профил » Хостинг акаунти » Детайли » раздел Премиум защита от SPAM и вируси » Детайли.

От тук можете да активирате или деактивирате услугата, както и да достъпите панела за управление на SPAM защитата.

Активиране или деактивиране на SPAM защитата за даден домейн.

Бележка: При активиране на услугата се променят DNS настройките за домейна, като се поставят специалните MX записи за мейл сървърите на SPAM защитата. Поради това е нужно да се изчака няколко часа за опресняването на новата DNS информация, след което услугата ще започне да функционира напълно.

Управлението на SPAM защитата (SpamExperts) се извършва през допълнителен контролен панел.

Контролен панел на SPAM защитата.

Вижте още за настройките на SPAM защитата: 🔗 Управление и настройки на премиум защитата от SPAM и вируси | Help

Бележка: Контролният панел на SPAM защитата може да се достъпи през клиентския профил » Хостинг акаунти » Детайли » раздел Премиум защита от SPAM и вируси » Детайли » Управление.

Обновена: 21.04.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още