1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Pronto! чат за мобилно устройство с Android

Pronto! чат за мобилно устройство с Android

Pronto! е приложение за комуникация към услугата cMailPro, което осигурява криптирана (сигурна) връзка за изпращане и получаване на текстови съобщения. Приложението предоставя IM (Instant Messaging) функционалност от висок клас и може да поддържа множество едновременни индивидуални и конферентни чат сесии.

За да може да използвате Pronto! за комуникация с ваши приятели в рамките на cMailPro мрежа, трябва да имате конфигуриран cMailPro пощенски акаунт.

Инсталиране на Pronto!

За да инсталираме Pronto! на нашето Android мобилно устройство, отваряме Google Play (https://play.google.com/store/apps), въвеждаме в полето за търсене pronto и избираме първата икона в списъка:

Икона на Pronto! в Google Play

Натискаме зеления бутон Install, за да стартираме инсталирането:

Бутон за инсталиране

Потвърждаваме достъпът на приложението до посочените приложения в нашето мобилно устройство, като натискаме бутона ACCEPT:

Потвърждаване на достъп в мобилното устройство

В зависимост от бързината на връзката инсталацията може да отнеме минута или две – изчакваме да завърши процесът и натискаме бутона Open:

Завършване на инсталацията

Pronto! е достъпен през иконата на приложението, която автоматично е добавена на десктопа при инсталацията:

Икона за достъп до Pronto!

На изображението виждаме интерфейса за логване в Pronto!:

Интерфейс за логване в Pronto!

Препоръка: Поставете отметка в полето Remember me, за да не въвеждате повторно всички данни при следващо логване, а само паролата за достъп.

В първото поле Server name въвеждаме името на сървъра:

pronto.cmailpro.net

В следващото поле Username въвеждаме цялото име на нашият cMailPro акаунт – в примера ще ползваме activesync@demo.com, затова въвеждаме:

activesync@demo.com

В последното поле Password въвеждаме паролата на cMailPro акаунта:

************

Натискаме бутона ENTER за да стартираме свързването със сървъра:

Интерфейс за въвеждане на данни в Pronto!

След успешно свързване се зарежда началният интерфейс на Pronto!:

Начален интерфейс на Pronto!

Основни настройки на Pronto!

При натискане върху полето Status се отваря панел, в който може да изберем подходящ за текущия момент статус или в долния край на панел да въведем наш собствен статус:

Интерфейс за промяна на статус

Като натиснем върху полето Settings се отварят допълнителни настройки за промяна на език и въвеждане на нова парола:

Допълнителни настройки в панела Settings

В горният десен ъгъл на хедъра има икона с три вертикални точки, която дава достъп до меню със следните опции:

Меню с допълнителни опции

Edit – дава достъп до цялата контактна информация за акаунта и позволява редактиране на всяка една настройка – име, служебен и личен имейл адрес, служебен и домашен телефон и т.н.

Ако желаем да сменим оригиналния аватар на акаунта, трябва да натиснем оранжевата икона със знак X – появяват се две нови опции за създаване на ново изображение или за зареждане на изображение от галерията на телефона.

За да запазим направените промени, трябва да натиснем иконата със символа отметка в десния ъгъл на хедъра:

Запазване на промените

Следващата опция от менюто Feedback отваря панел с достъп до всички инсталирани в телефона интернет приложения, в който може да изберем приложение по подразбиране за изпращане на обратна връзка до разработчиците. Съобщението съдържа автоматично генериран лог файл app_log.txt с техническа информация, който се прикачва към съдържанието на писмото, ако сме избрали мейл клиент за Feedback приложение.

Последната опция в менюто Log Out прекратява чат сесията и за да продължим, трябва да се логнем отново.

Управление на чат сесия през Pronto!

Чат сесия през Pronto! може да започнем по два начина:

  • като изпратим покана към друг cMailPro контакт (buddy);
  • като получим и приемем покана от друг cMailPro контакт (buddy).

В статията ще покажем как работят и двата метода.

Изпращане на покана за чат сесия

Първо натискаме иконата Contacts в долното хоризонтално меню, след това натискаме иконата в горния ляв ъгъл на екрана:

Достъп до панел за изпращане на покана

В следващия панел Add buddy въвеждаме имейл адреса (в текстовото поле E-mai) на cMailPro акаунта, към който изпращаме покана. Ако профилът принадлежи към група, в полето Group, въвеждаме името на групата. Уверяваме се, че имейл адресът е изписан коректно, и натискаме зеления бутон ADD.

Нашият приятел (buddy) ще получи в своя акаунт информация за нашата покана с възможност за приемане или отхвърляне.

При приемане на поканата (Accept) след няколко секунди, необходими за синхронизация, потребителят ще бъде записан в раздела Buddies с активен статус.

Ако натиснем полето на контакта, ще се отвори панел с достъп до различни функции – започване на чат сесия, премахване на акаунта и др. За да започнем чат сесия, трябва да натиснем обозначената на изображението икона.

Чат сесия може да започнем и ако се върнем на предишната страница (през иконата стрелка) и в хоризонталното меню натиснем крайната икона вляво Chats.

За да запишем нашето съобщение, натискаме в полето Message и през вградената клавиатура въвеждаме текста:

Изглед на индивидуална чат сесия

Начинът на показване на изпратените и получени съобщения в телефона е показан на горното изображение.

В Pronto Webmail акаунта на нашия приятел се записва стандартна чат сесия:

Чат сесия в Pronto Webmail

Получаване и приемане на покана за чат сесия

Сега ще покажем как реагира Pronto! при получаване на покана за чат сесия.

За примера изтрихме нашия приятел от Contact и Buddy списъците, за да ползваме отново същия профил.

В Pronto Webmail акаунта потребителят вече е добавил нашия имейл адрес към своите контакти и приятели, и през интерфейса Contact изпраща поканата, като клика синия бутон Request presence:

Изпращане на покана от Pronto Webmail

Почти моментално софтуерът на телефона индикира в хоризонталното меню, че имаме получено ново съобщение.

Натискаме иконата Contacts. Профилът на нашия приятел е добавен в новия екран със статус Invisble (невидим). За да одобрим или отхвърлим поканата, трябва да натиснем полето Request.

В следващия панел Requests, за да одобрим поканата, трябва да натиснем зелената икона със символа отметка. Ако решим да отхвърлим поканата, трябва да кликнем червената икона със символа Х:

Интерфейс за приемане или отхвърляне на покана

Ние приемаме поканата и след няколко секунди статусът на нашия приятел (buddy) се променя на Online:

Конфигуриране на акаунта след приемане на поканата

Може веднага да започнем чат сесия като натиснем крайната икона вляво Chats.

Всички потвърдени приятелства (акаунти за чат) се подреждат в списък, който може да видим като излезем от чат сесия през иконата стрелка или натиснем иконата Chats в хоризонталното меню.

Допълнителни настройки към акаунт

Pronto! ни дава достъп до следните допълнителни настройки – участие в конферентен чат и промяна на фоново (background) изображение.

Конферентен чат

За да достъпим до тази настройка, трябва в интерфейса Chats да натиснем върху някой от акаунтите и след това да натиснем върху името на акаунта в интерфейса Contacts. От екрана на чат сесия направо натискаме върху името на акаунта.

В панела Details натискаме линка Add to Conference – отваря се нов панел Attendees, от който добавяме участници в конферентния чат.

Линк към интерфейс Add to Conference

Настройване на фоново (background) изображение

За да променим фона на чат панела, трябва да плъзнем надолу в същия интерфейс Contact и да достигнем секция Settings:

Секция Settings в интерфейс Contact

Линкът Background gallery ни дава достъп до няколко изображения по подразбиране. За да активираме изображение, трябва да натиснем върху него:

Галерия с изображения на Pronto!

Ние избираме изображението океан и всички наши чат сесии ще имат това изображение за фон:

Чат сесия с нов background фон

Линкът Choose existing отваря галерия с нашите изображения в телефона, от които може да изберем фон.

Ако решим да премахнем избрано фоново изображение, трябва да натиснем линка Remove background.

Изпращане на съобщение към акаунт с неактивен статус

Дори и да изпратим съобщение към акаунт с неактивен статус, нашият приятел ще получи съобщението веднага щом се логне в някой от интерфейсите на Pronto.

Изпратеното съобщение (с отбелязан точен час на изпращане) е налично в акаунта на контакта при неговото логване в Pronto Webmail:

Записване на изпратеното съобщението независимо от статуса на акаунта

Премахване на акаунт

За да премахнем акаунт, влизаме в интерфейса Chats, натискаме и задържаме върху избрания акаунт. В новия прозорец Chat натискаме линка Remove за да премахнем акаунта:

Премахване на акаунта в Pronto!
Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още