1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Pronto уебмейл – изпращане и получаване на съобщения

Pronto уебмейл – изпращане и получаване на съобщения

В тази статия ще ви покажем как можете да използвате имейл услугата cMailPro и да изпращате и получавате имейл съобщения.

Първо ще разгледаме главните функции на интерфейса преди да преминем към работата със съобщенията. За целта трябва да се логнете в Pronto през URL адрес https://pronto.cmailpro.net с коректни данни за влизане – по подразбиране се зарежда първата икона Mail в главното меню:

Икона Mail в главното меню на Pronto

Панел пощенски папки (mailboxes)

Първият панел съдържа две икони за достъп до допълнителни функции, поле за търсене и списък с директории.

При кликане на иконата знак плюс имате достъп до два бутона – Create Folder и Folder Subscription:

Достъп до бутони Create Folder и Folder Subscription

През бутона Create Folder може да създадете нова папка с име по ваше желание и да изберете мястото на папката във файловата структура – дали да бъде на едно ниво с Inbox, или да бъде подпапка на съществуваща папка, както в примера – нашата папка Лични е подпапка на Inbox:

Създаване на директория през Create Folder
Създаване на поддиректория през Create Folder

Бутонът Folder Subscription е част от механизъм за даване на достъп на друг потребител до папка в нашата мейл структура – в примера ние имаме достъп до папка user1 в мейл акаунта user1@demo.com:

Достъп до акаунт на друг потребител
Достъп до директорията на потребителя

При кликане на иконата зъбно колело се отваря панел за редактиране на съществуващите папки:

Панел за редактиране на директории

В секция Folder location може да редактирате името и местоположението на папката – в примера преименувахме папка Лични на Запазени и я преместихме от поддиректория на Inbox едно ниво по-нагоре:

Преименуване на директория
Промяна местоположението на директория

В секция Access Control List (ACL) дефинирате права на потребител, ако сте дали достъп до ваша директория. В примера user1 ни даде права до негова директория и в неговия акаунт трябва да бъдат дефинирани правата в същата секция ACL:

Дефиниране на права на достъп

Панел за съобщения

Сега нека разгледаме какви функционалности ни предлага средният панел. При натискане на лявата икона със стрелка, панелът се плъзга в посоката, в която сочи стрелката и съответно отваря/затваря (show/hide) панела mailboxes:

Отваряне и затваряне на панела mailboxes

При натискане върху линка Inbox се отваря падащ списък, в който имаме достъп до съобщенията във всички папки в акаунта:

Достъп до всички съобщения в акаунта

При избиране на иконата с двете вертикални стрелки се отваря панел, в който можем да променим начина на сортиране на съобщенията в съответната папка. По подразбиране съобщенията се сортират по дата като най-новото съобщение е първо в списъка:

Сортиране на съобщенията по дата

За да промените начина на подреждане на панелите (списък, колони или вертикално), може да кликнете последната икона вдясно:

Промяна начина на подреждане на панелите

Изпращаме тестово съобщение до нашия главен акаунт Pronto от акаунта User1, за да разгледаме допълнителните опции в същия панел, пряко свързани с управлението на съобщенията.

Ако няма поставена отметка пред съобщението, ще видите само следните опции:

Налични опции при немаркирано съобщение

При натискане на иконата пощенски плик се зареждат само непрочетените съобщения, а при кликане на иконата звезда се зареждат само маркираните със звезда съобщения (ако има такива):

Зареждане на непрочетените съобщения
Зареждане на маркираните със звезда съобщения

Нека маркираме полученото съобщение и да разгледаме останалите функции:

Пълен набор от опции при маркиране на съобщение

За да изберете или да отмените избирането на всички съобщения, трябва да изберете крайната икона вляво с двете покриващи се текстови полета. За да маркирате отделно съобщение, поставете отметка в полето пред него.

При натискане върху иконата звезда маркирате или премахвате маркирането на съобщенията.

Променяте статуса прочетено/непрочетено на дадено съобщение, като кликнете иконата пощенски плик.

Можете да преместите съобщението в друга папка, като кликнете иконата папка със стрелка и в падащото меню кликнете желаната директория:

Преместване на съобщение в друга папка

За да препратите съобщението (forward) на друг имейл адрес, кликнете иконата стрелка – отваря се панелът за създаване на съобщения Mail Composer, в който трябва да въведете новия адрес. По-късно в статията ще демонстрираме как работи панелът Mail Composer.

Последната икона кошче служи за изтриване на съобщения – съобщението трябва да бъде маркирано и при кликане на иконата кошче, то се премества в директория Trash. Тази папка може да бъде достъпена при отваряне на скрития панел с директории (при кликане на иконата show/hide mailboxes) или от падащото меню Inbox:

Преместване/Изтриване на съобщение в папка Trash

В директорията Trash трябва да маркирате съобщенията, които желаете да бъдат окончателно изтрити от мейл сървъра, и да натиснете отново иконата кошче:

Окончателно изтриване от папка Trash

Ако със съобщението са били извършени някакви действия, се появяват допълнителни информационни икони като например иконата кламер, ако съобщението съдържа прикачен файл.

Ако е изпратен отговор на съобщение, се появява иконата за отговор заедно с pop-up съобщение Has Reply (има отговор):

Указател за действие Has Reply

Ако съобщението е пренасочено, се появява иконата за пренасочване със съобщение Is Forwarded (пренасочено):

Указател за действие Is Forwarded

Ако натиснете с десен бутон върху дадено съобщение, в падащото меню имате достъп до всички налични функции за управление на това съобщение:

Достъп до всички функции за управление на съобщение

Панел за управление на съобщението

В Inbox имаме съобщение от User1 – нека маркираме съобщението и да видим какви функции имаме на разположение в панела Compose:

Функции за управление на съобщение в панела Compose

Изтриване (Delete) – иконата кошче навсякъде има една и съща функция, която вече описахме – при маркиране на съобщение и кликане на иконата, съобщението се изтрива от текущата папка и се премества в папка Trash, откъдето по желание може да се изтрие окончателно или да се премести в друга директория.

Отговор (Reply) – при избиране на иконата единична заоблена стрелка се отваря съобщението в Mail Composer, където записвате вашия отговор и изпращате съобщението. Функциите в панела Mail Composer ще разгледаме подробно по-късно в статията.

Отговор до всички (Reply to All) – когато потребител (User1) изпрати писмо до няколко контакта или цяла контактна група, всеки потребител може да изпрати отговор до всички получатели на оригиналното писмо, като натисне иконата двойна заоблена стрелка – както при отговор на единично писмо, записвате отговора в Mail Composer и кликаме бутона Send:

Изпращане на отговор до всички Reply to All

Отговорът е получен в акаунтите User1 и Friend1:

Получен отговор в акаунта User1
Получен отговор в акаунта Friend1

Пренасочване (Forward) – при получаване на единично съобщение може да го пренасочите към друг акаунт, като добавите собствено съобщение или коментар към оригиналното писмо:

Пренасочване Forward на съобщение
Добавяне на коментар при пренасочване

More – последната икона във формата на три хоризонтални кръга предлага достъп както до нови, така и до познати вече функции:

Налични функции през икона More

Redirect to… – пренасочва съобщение директно без възможност за добавяне на информация или коментар към оригиналното съобщение:

Директно пренасочване на съобщение

Undecoded Message – показва в нов прозорец на браузъра цялото съдържание на писмото заедно с хедърите в текстов формат:

Показване на цялото съобщение в текстов формат

Print – зарежда съдържанието на писмото във формат за принтиране:

Зареждане на съобщението във формат за принтиране

Последните три функции са точно копие на описаните по-рано, достъпни в средния панел за съобщения.

Move into… – зарежда познатия интерфейс за преместване на съобщение в друга папка:

Интерфейс за преместване на съобщение

Toggle Flagged Status – добавя или премахва маркиране със звезда на дадено съобщение:

Добавяне/Премахване на маркиране със звезда

Toggle Read Status – променя статуса на съобщение между състоянията прочетено/непрочетено:

Промяна статуса на съобщение

Панел за създаване на съобщения Mail Composer

При кликане на бутона Compose се отваря панела Mail Composer:

Общ изглед на панела Mail Composer

При натискане на бутона Minimize съобщението се свива в долния десен ъгъл на панела и се създава копие на писмото в папка Drafts.

Прикачване на файлове

За да прикачите файл към съобщение, трябва да кликнете иконата кламер и ще се отвори панела Attach options с няколко опции:

Панел Attach options за прикачване на файлове

Прикачване на имейл съобщения

За да прикачите имейл съобщение, трябва преди това да го маркирате в средния панел за съобщения:

Прикачване на имейл съобщение

Ще се появи информация в pop-up прозорец, което обяснява как да прикачите съобщението:

Информация за начина на прикачване

Маркирате съобщенията, след това избирате иконата кламер в горното хоризонтално меню, в панела Attach options, натискате бутона E-mail и в дъното на панела кликате иконата кламер:

Последователност от действия за прикачване на имейл

Двете маркирани съобщения са прикачени към писмото.

Прикачване на файлове

За да прикачите локален файл, трябва в панела Attach options да кликнете бутона Local file и в диалоговия прозорец да изберете файла (man.png), който ще бъде прикачен в писмото.

Ако желаете локалният файл да бъде добавен като линк в съдържанието на писмото, в панела Attach options трябва да кликнете бутона As link срещу Local file и да изберете файла в диалоговия прозорец – файлът ще се добави като линк в съдържанието на писмото.

Тъй като cMailPro предоставя функцията споделяне на файлове, вие имате възможност да прикачите в писмото файлове от вашия масив за съхранение, като кликнете бутона Storage file и в новия панел изберете файла (profile.vcf):

Прикачване на файл от масива за съхранение

Както и при прикачване на файлове от локалния компютър, можете да добавите файл от масива за съхранение като линк ако кликнете бутона As link срещу Storage file.

На изображението по-долу виждате двете имейл съобщения, двата файла и двата линка към файловете, които прикачихме по описаните по-горе начини:

Прикачени имейли, файлове и линкове към файловете в съобщение

Получаване на автоматично известяване (notifications)

Ако натиснете иконата камбана, ще се отвори панел, в който може да активирате получаване на известяване при доставяне на писмото и/или при отварянето от получателя:

Панел за активиране на автоматично известяване

При успешно доставяне на писмото в Inbox ще получите следното съобщение:

Известяване при доставяне на съобщение

Когато получателят отвори писмото, ще получите ново съобщение:

Известяване при отваряне на съобщение

Опцията може да бъде изключително полезна като доказателство в ситуации, когато получателят опитва да се оправдае, че не е получил вашето писмо.

Добавяне на Cc, Bcc и From

При натискане върху иконата знак плюс имате възможност да добавите често използваните хедъри за изпращане на копие (видимо Cc и невидимо Bcc) на писмото, също и поле за подател (From), като натиснете съответния бутон:

Добавяне на хедъри към съобщение

При посочване на полето се появява иконата силует, от която може да изберете един контакт, няколко контакта или приятели (buddies):

Избиране на получател от контакти или приятели

Ако искате да премахнете получател, трябва да кликнете бутончето Х в етикета с получателя. За да премахнете цялото поле (в примера Сс), трябва отново да натиснете иконата знак плюс и втори път да кликнете съответния бутон (Сс):

Премахване на поле за хедъри

По същия начин може да управлявате полетата Всс и From.

Маркиране на важните писма (important)

Ако желаете да привлечете вниманието на получателя към вашето писмо, може да го маркирате като кликнете иконата внимание:

Маркиране на съобщение при изпращане

Писмото ще бъде маркирано със същата икона внимание в списъка със съобщения в акаунта на получателя:

Получаване на маркирано писмо

Ако желаете да премахнете иконата внимание, трябва да я кликнете отново.

Форматиране на съобщения

По подразбиране Mail Composer се зарежда в текстов формат. Ако кликнете бутона Rich formatting, се зареждат най-често използваните в текстови редактори функции, чрез които може да форматирате писмото в HTML формат с цветове, изображения, заглавия, таблици, връзки, списъци и пр.:

Опции за форматиране на съобщение Rich formatting

За да се върнете в обикновен текстов режим, трябва да кликнете бутона Plain Text:

Текстов режим за форматиране Plain Text

Ако желаете да промените реда на писане (от дясно наляво), трябва да кликнете бутона Change Direction:

Бутон Change Direction
Промяна посоката на писане от дясно наляво

За да се върнете в режим на писане от ляво надясно, кликнете отново същия бутон:

Възстановяване посоката на писане от ляво надясно

Запазване на чернова

За да запазите съобщение за допълнително редактиране, може да кликнете бутона Save. Съобщението ще бъде запазено в папка Drafts.

За да продължите редактирането на съобщението, трябва да отворите папка Drafts, да натиснете върху съобщението и да кликнете бутона Edit Draft:

Редактиране на чернова

Затваряне на съобщение

При избиране на знака Х в горния ляв ъгъл имате следните опции в зависимост дали желаете да затворите ново съобщение или чернова:

Опции за затваряне на съобщение
  • Save – запазва текущото състояние на съобщението в Drafts;
  • Close – затваря съобщението без да запазва последните промени;
  • Discard – изтрива съобщението (ако е ново) и копието в Drafts.
Обновена: 06.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още