Redis Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

Redis се поддържа при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг. За да ползвате Redis, е необходимо да го активирате от контролния панел cPanel.

Активиране на Redis в cPanel

След като влезете в контролния панел cPanel, изберете меню „Redis Manager by SuperHosting„.

Активиране на Redis през cPanel

Изберете колко памет, от общата за хостинг акаунта, да бъде резервирана за ползване от Redis. Натиснете бутон „Запиши и Активирай„.

Всички направени промени влизат в сила до 5 минути от тяхното записване. След активиране ще видите информация за хост и порт на Redis сървъра.

Важно: Портът за Redis сървъра е различен за всеки хостинг акаунт. След активиране ще бъде изписан портът, който е необходимо да ползвате.

Redis е активиран

В настройките на уеб приложението за име на хост трябва да се зададе 127.0.0.1.

Бележка: След активиране през cPanel, Redis е необходимо да бъде активиран и в уеб приложението (сайта).

Имайте предвид, че ако Redis бъде деактивиран и след това активиран отново, портът ще се промени. Това означава, че в настройките на приложението също ще е необходимо да се актуализира.

В случай че след активиране на Redis опцията за кеширане с Redis в сайта не е активна, проверете и активирайте PHP модула redis през cPanel » PHP Manager.

За да може Redis да се използва от PHP сайтовете, трябва между тях да има преводач. В случая това е PHP модулът redis. Този PHP модул също е нужно да се активира в хостинг акаунта – през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

В най-известните CMS системи (WordPress, Joomla!) е налична вградена функционалност за използване на този PHP модул, чрез който става възможно и използването Redis услугата/базата данни.

Ако сайтът не е някоя от тези CMS системи, тогава разработчикът, който го е създал, трябва да извърши имплементацията на възможност сайтът да работи с PHP библиотеката redis и кеширащата технология Redis.

Проверка на Redis кеша с redis-cli

За проверка в реално време, дали Redis кеширането функционира, може да се ползва конзолния инструмент redis-cli.

След като Redis е стартиран през Redis Manager, логнете се през SSH в хостинг акаунта. Предварително трябва да знаете на кой порт е стартиран Redis сървъра. След това в конзолата изпишете командата:

redis-cli -p 6379

6379 – заменете с порта за Redis;

Мониторинг на Redis

Активирайте мониторинга на действията в Redis с команда:

MONITOR

След това презаредете сайта и погледнете в конзолата.

Запис и четене на данни от Redis

Когато записът започва със SET, това означава че се записват данни в Redis кеша. Когато започва с GET, означава че се взимат данни от кеша. При достъпване на сайта, най-често ще се виждат този вид записи.

Ключовете в Redis може да съдържат пет различни типа данни, поради това можете да видите в конзолата различни команди.

Например, ако данните са обикновени низове, тогава в мониторинга ще се видят командите GET и SET. За другите типове може да видите например list: LSET, LPUSH, set: SADD, SMEMBERS, hash: HSET, HMSET, HGETALL и други.

Обновена: 01.09.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още