1. Начало
  2. Shopiko
  3. Свързани продукти към артикул в онлайн магазина

Свързани продукти към артикул в онлайн магазина

Свързаните продукти в магазина дават възможност да се покажат други продукти към артикулите, които биха били интересни за потребителите. Тази опция подпомага за увеличаване стойността на направената поръчка, улеснява процеса на пазаруване на потребителя, насочвайки го към конкретни продукти.

Oпцииите, които предлага платформата за добавяне на свързани продукти в магазина, са следните:

  1. Настройка за добавяне на свързани продукти на ниво целия магазин (за всички категории и подкатегории);
Настройки на каталога

1.1 Възможни са следните опции:

• Показват се продукти от същата категория – по подразбиране е зададено да се визуализират продукти от категорията на артикула.

• Показват се продукти от същата марка – извежда свързани продукти спрямо марката на артикула.

• Не се показват свързани продукти – скрива автоматично извеждане на свързани артикули за целия магазин.

  1. Настройка за показването на свързани продукти за всяка категория/подкатегория;
Опции за свързване на продуктите

2.1 Ползването на тази опция дава следните възможности:

• Не е настроена политика за свързани продукти – по подразбиране е зададена тази опция. При нея към всеки продукт се зареждат по подразбиране автоматично предложени Свързани продукти.

• Да не се показват свързани продукти – с тази опция можете да скриете автоматично предложените свързани продукти към артикулите в магазина.

• Да се показват продукти от конкретна категория – при избор на тази опция ще се зареди поле за избор на конкретна категория.

• Да се показват продукти от конкретна марка – при избор на тази опция ще се зареди поле за избор на конкретна марка.

  1. Настройка за конкретни продукти, които да се показват като свързани за отделните артикули;
Настройка за конкретни продукти

3.1 Кликнете на бутон Свържи продукт. Ще се зареди прозорец със следните полета:

• Търсете по име или код на продукт – започнете да изписвате името на продукта, за да се зареди в падащото поле, след което го изберете.

Търсене на продукта

• Да се обвърже обратно – добавете тикче за тази опция, ако желаете артикулът, към който поставяте свързан продукт, да е свързан за добавения продукт. Ще се появи син кръг с две стрелки, който показва, че тази опция е добавена.

Не забравайте да запазите направените промени с бутон Запис.

Важно: Логиката на платформата е такава, че приоритетно извежда настройките, зададени на най-ниско ниво. В случай че сте задали конкретни продукти в страницата на продукта, то системата ще изведе тях. Ако ли не, ще потърси зададени на ниво категория настройки за свързани продукти. При липса на такива настройки системата ще провери на ниво магазин.

Всеки дизайн предлага стандартен брой на продуктите, които се визуализират като свързани.

Тази настройка може да бъде променяна от меню Разработчик > Специални настройки > Каталог и продукти.

Каталог и продукти

• Брой на свързаните продукти – посочете брой продукти, които желаете да се зареждат към Вашите продукти.

• Лимитирай показването на повече свързани продукти – когато изберете за конкретен артикул повече свързани продукти от зададения лимит, то те ще се заредят всички. Ползвайте тази настройка, за да накарате системата да задейства лимита.

Имайте предвид, че меню Разработчик е налично на план Магазин Бизнес и Магазин Про.

Прегледайте също: Управление на продукти на начална страница в Shopiko

В случай че се нуждаете от съдействие за някоя от стъпките, свържете се с нас по чат, имейл или телефон.

Обновена: 05.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още