1. Начало
 2. Shopiko
 3. Как да проследяваме посещенията в онлайн магазина с Analytics?

Как да проследяваме посещенията в онлайн магазина с Analytics?

Вашият онлайн магазин Shopiko е напълно интегриран с най-мощния инструмент за измерване и статистика на посещениятаGoogle Analytics. Чрез него можете да получите подробна информация за посещенията и поръчките в онлайн магазина.

С Google Analytics можете да видите колко посетители има на сайта Ви в момента, откъде са дошли и какво преглеждат. Също така можете да генерирате отчети на базата събраните данни от посещенията. Да анализирате и подобрявате информацията в сайта така, че да спечелите доверието и интереса на повече посетители, които да станат Ваши клиенти.

За да се възползвате от отчетите за онлайн търговия в Analytics, ще са нужни две стъпки:

 1. Активиране на тракинг ID кода в магазина.
 2. Активиране на данните за онлайн събитията в Analytics.

1. Активиране на Google Analytics в магазина

За да се възползвате безплатно от възможностите, които тази система предоставя, е необходимо:

 1. Да се регистрирате тук: www.google.com/analytics. Следвайте стъпките и създайте профил.
 2. Копирайте получения тракинг ID код от Analytics и го поставете в секция Настройки » Основни в администрацията на онлайн магазина.
Връзка с Google Analytics

В настройките можете да поставите повече от едно тракинг ID. Когато е необходимо да асоциирате повече акаунти, добавете отделните тракинг ID кодове, разделени със запетая.

Чрез тракинг ID кода активирате използването на gtag (global site tag) в онлайн магазина Ви. Чрез този таг се изпращат данни за събития, случващи се на онлайн магазина Ви, към Google Analytics и Google Ads. С gtag интеграцията в магазина можете да се възползвате от всички динамични функции и интеграции на Google приложенията.

3. Активирайте опцията „Ecommerce tracking“ (проследяване на електронната търговия), за да разберете какво купуват потребителите през онлайн магазина.

Подробна информация за поръчки, продукти, наличности

2. Активиране на Ecommerce данните в Analytics

За да може данните от събитията, случващи се в онлайн магазина, да се получават и обработват в Analytics, трябва да активирате опцията E-commerce (Електронна търговия) в профила Ви.

1. Влезте в акаунта Ви в Analytics и отворете настройките (зъбното колело долу вляво).

отворете настройките (зъбното колело долу вляво)

2. От раздел Master Data изберете E-commerce Settings (Настройки на електронната търговия).

E-commerce Settings (Настройки на електронната търговия)

3. Активирайте опцията E-commerce (Електронна търговия) (ON).

E-commerce (Електронна търговия) (ON)

4. Активирайте опцията Enhanced E-commerce Reporting (Подобрено отчитане на електронната търговия) (ON) и запишете промените със Save (Запис).

Enhanced E-commerce Reporting

Получените данни от събитията в магазина можете да следите през Analytics – Behaviour (Поведение).

1. За да видите данните, достъпете меню Behaviour (Поведение) и от раздел Events (Събития) изберете Overview (Общ преглед).

от раздел Events (Събития) изберете Overview (Общ преглед)

2. Маркирайте Event Action (Действие на събитието). Вдясно ще се заредят данните за проследяваните събитията в магазина.

Маркирайте Event Action (Действие на събитието)

От техническа гледна точка, следните сигнали се подават към Analytics:

 • еvеnt: viеw_itеm_list – разглеждане на списък от продукти;
 • еvеnt: viеw_itеm – разглеждане на продуктова страница;
 • еvеnt: аdd_tо_саrt – добавяне на продукт в количката;
 • еvеnt: rеmоvе_frоm_саrt – премахване на продукт от количката;
 • еvеnt: соntасt_fоrm_sеnt – изпращане на съобщение от контакт формата;
 • еvеnt: fаst_оrdеr (сustоm еvеnt) – поръчване на продукт през функцията за бърза поръчка;
 • еvеnt: bеgin_сhесkоut – стартиран процес на поръчка (първа стъпка);
 • еvеnt: сhесkоut_рrоgrеss – потвърждение на данните за поръчка (втора стъпка);
 • еvеnt: рurсhаsе – завършване на поръчка (thank you page).

За да видите повече информация да дадено събитие, кликнете върху името му. За да видите статистики за събитията, сколнете надолу в страницата.

Информация в Analytics

В Analytics ще можете да проследявате и анализирате информацията за:

 • Продукти: Кои продукти купуват, в какво количество и какви приходи са генерирани от тези продукти.
 • Транзакции: Приходите, данъците, доставката и информация за количеството за всяка транзакция.
 • Време до покупка: Броят на дните и сесиите, за които се извършва покупка, като се започва от най-скорошната кампания и се приключва с извършената транзакция.

Стандартните отчети, които можете да получавате:

 • Общ преглед: Обобщена информация за Приходи, Процент на реализации от електронна търговия, Транзакции, Средна стойност на поръчката и други показатели.
 • Ефективност на продуктите: Приходи, Покупки, Количество, Средна цена и Средно колич. по Складова единица на продукт и Категория.
 • Ефективност на продажбите: Приходи по Дата.
 • Транзакции: Приходи, Данък, Доставка и Количество по Идент. № на транзакция.
 • Време до покупка: Дни до транзакцията и Сесии до транзакция.

Вижте повече за отчетите за електронна търговия: Всичко за електронната търговия (About Ecommerce).

Освен стандартните отчети, чрез Enhanced Ecommerce Analytics ще може да анализирате допълнителни данни за:

 • Поведение при пазаруване и при покупка
 • Икономическа ефективност
 • Успех на пласмента
 • Приписване за продукти

В тези събития се предават всички нужни данни към системата на Analytics. Модулът в Shopiko за динамичен ретаргетинг към Google Ads използва същия gtag, като към Ads се насочват всички сигнали за ретаргетинг.

Вижте повече за подобрената електронна търговия: Всичко за подобрената електронна търговия (Enhanced Ecommerce Analytics).

Обновена: 08.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още