1. Начало
  2. Shopiko
  3. Shopiko – Характеристики на продуктите

Shopiko – Характеристики на продуктите

Чрез тази функционалност в онлайн магазина можете да добавите допълнителна информация за продуктите. Характеристиките могат да се показват в таблица под описанието на всеки продукт.

Показване на продуктите в дадена категория, по избран филтър (характеристика)Характеристиките може да се ползват и като критерии за филтриране на продуктите в дадената категория.

На изображението е показан примерен изглед на характеристиките (филтрите), както се показват при достъпване на категория в онлайн магазина.

В случая категорията е Книги, жанр (1) е характеристика, а любовен роман (2) е стойност на тази характеристика.

Таблица с характеристиките на продуктаХарактеристиките може да са видими в страницата на всеки продукт, под описанието му.

Характеристики се създават в редактора/настройките на дадената категория и са активни за всички нейни поддиректории и продукти. Стойностите на характеристиките се попълват отделно – в редактора/детайлите на всеки един продукт, в раздел Характеристики.

Важно: Функционалността за характеристики към продуктите не се поддържа при темплейти – Classic, Vintage, Organic, Electro, Solid colors и Books & Gadgets.

Създаване на характеристики/филтри

За да създадете характеристики на продуктите, в определена категория, достъпете Каталог -> Продукти, кликнете на категорията и след това на Редакция на категорията.

Създаване на нова характеристика за продуктите в дадената категорияВ раздел „Филтри / характеристики“ можете да добавяте характеристики. Въведете желаната характеристика и кликнете на Добави характеристика (1). Например за продуктите в категория Книги, може да се въведат характеристики като жанр, година, корица и други.

(2) подреждане – Този бутон има две настройки. Можете да променяте подредбата на самата характеристика и отделно на стойностите й. Ако кликнете веднъж върху „подреждане„, ще се отвори прозорче, в което можете да размествате стойностите на тази характеристика. Ако кликнете и задържите върху „подреждане“ и след това дръпнете надолу-нагоре, можете да разместите самата характеристика.

Зададената подредба тук, ще се отрази в страницата на продуктите и в страницата на категорията.

Настройки на характеристиката(3) редакция – От тук можете да настройвате характеристиката. (3.a) Можете да промените името й. От значение са малки и големи букви, възможно е да има две характеристики с еднакви имена, различаващи се по малки/големи букви, например жанр и Жанр. (3.b) Изберете дали характеристиката да се показва в продуктовата страница. (3.c) И дали да се ползва като Филтър в страницата на категорията. (3.d) Изтриване на характеристиката.

Бележка: След като завършите настройките на характеристиките в категорията, запишете промените с бутон Запис.

След като сте създали характеристиките ще трябва да актуализирате всеки един продукт в категорията, като попълните стойности за характеристиките. Стойността може да е дума, например за характеристика „жанр“ стойността може да е „фентъзи„.

Бележка: Възможно е създаването на глобални филтри/характеристики, които ще са достъпни за всички продукти, във всички категории на каталога. В случай че искате да създадете характеристика, която да ползвате за всички продукти, независимо от категорията им, достъпете опцията „Филтри / характеристики (за всички категории и продукти)“ в Каталог -> Настройки.

Въвеждане на стойности за характеристиките/филтрите

Стойностите за характеристиките се добавят и създават в редактора на продуктите, в раздел Характеристики.

Попълване на стойности за характеристикитеВ полето срещу съответната характеристика попълнете стойност (1). Може да въведете една или повече думи.

Кликнете на посочения бутон (2), за да изберете предефиниран параметър, да се използва като стойност на характеристиката (3).

Предефинирани параметри, добавени към продуктаВ случай че към продукта има добавени Добавки и аксесоари (3), за стойност на характеристиката може да се избере съответната добавка.

При така зададената (свързаната) стойност на характеристика „корица„, продуктът ще се показва и в двата филтъра: твърда корица и мека корица.

Бележка: Добавките (аксесоарите) са предефинираните параметри в онлайн магазина. Такива можете да добавяте от Каталог -> Параметри или директно в редактора на продукта, от раздели Варианти и разновидности и Добавки и аксесоари.
Обновена: 13.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още