1. Начало
  2. Shopiko
  3. Филтри и характеристики на продуктите в онлайн магазина

Филтри и характеристики на продуктите в онлайн магазина

Чрез тази функционалност в онлайн магазина, можете да добавите допълнителна информация за продуктите. Характеристиките могат да се показват в таблица, под описанието на всеки продукт. Необходимо е в Каталог > Настройки > да добавите допълнителен таб с информация тип „Характеристики“.

Освен това характеристиките може да се ползват и като критерии за филтриране на продуктите в дадената категория. На изображението са показани примерни характеристики, изведени в магазина като филтри на ниво продуктова категория.

Характеристика на продуктите

В примера са показани характеристики (и филтри) за дрехи – марка, цвят, размер, щампа и цена. Вие можете да добавите такива спрямо Вашите нужди и артикули.

Характеристиките може да бъдат визуализирани и в продуктовата страница, под основната информация на продукта. Те се показват в табличен вид.

Визуализация на характеристиките в табличен вид

Характеристиките се създават през страницата за редакция на дадена продуктова категория. Ако бъдат създадени за главна категория, то те са активни за всички нейни подкатегории и продукти. Самите стойности на характеристиките се попълват отделно – през страницата за редакция на конкретните продукти в категорията, в раздел „Характеристики“.

Пример:
Характеристика: цвят, размер и др.
Стойност на характеристиката: бял, син, зелен, S, M, L и т.н.

Създаване на характеристики/филтри

За да създадете характеристики на продуктите, е необходимо да отворите за редакция дадена категория. Това можете да направите през Каталог > Продукти > избирате „Редакция“ вляво.

Създаване на характеристики на продуктите

В новозаредилата се страница за редакция на категорията, скролнете до секцията „Филтри / характеристики:“. В празното поле въведете името на желаната характеристики и кликнете на бутона „+ Добави характеристика“.

Добавяне на характеристика и въвеждане на нейното име

Например за магазин за тениски може да се добавят характеристики за цвят, размер, щампа и други.

Срещу всяка въведена от Вас характеристика ще се покажат бутоните „Подреждане“ и „Редакция“ като:

  • Подреждане – при клик на бутона ще се отвори динамичен прозорец, от който ще можете да размествате отделните параметри на дадената характеристика. Параметрите се въвеждат на ниво продукт.
Подреждане на стойности
  • Редакция – при клик върху бутона ще се отвори динамичен прозорец, в който можете да изберете дали конкретната характеристика да е видима при преглед на продуктова страница, или не, както и дали да се визуализира филтър с тази характеристика при преглед на категорията.
Настройка на характеристика

След като вече сте създали желаните характеристики, е необходимо да актуализирате продуктите от тази категория и да добавите конкретни стойности за характеристиката. Например за характеристика „цвят“ стойностите са „бял“, „червен“, „син“ и т.н., за характеристика „размер“ – „S“, „M“, „L“ и т.н.

Бележка: Възможно е създаването на глобални филтри/характеристики, които ще са достъпни за всички продукти, във всички категории на каталога. В случай че искате да създадете характеристика, която да приложите за всички продукти, независимо от категорията им, използвайте опцията „Филтри / характеристики (за всички категории и продукти)“ в Каталог -> Настройки.

Филтри/характеристики за всички продукти

В случай че използвате глобални характеристики и филтри за магазина, но в конкретна категория за дадена стойност няма отговарящ продукт, то тя излиза с нула (0). Цифрата в скобата показва броя на артикулите, които отговарят на съответната стойност от филтъра.

Брой артикули, налични в магазина

Въвеждане на стойности за характеристиките/филтрите

Стойностите за характеристиките се добавят и създават в редактора на продуктите, в раздел Характеристики.

В полето срещу всяка от създадените характеристики е необходимо да въведете стойност. Можете да въвеждате по една или повече думи, като всяка стойност се отделя със запетайка.

Въвеждане на стойности на характеристиките

От бутона, позициониран в края на реда на всяка характеристика, бихте могли да свържете дадената с предефиниран параметър. Кликайки върху бутона, ще се зареди динамичен прозорец, от който да обвържете конкретната характеристиката с избран от Вас параметър. По този начин няма да е необходимо ръчното въвеждане на стойности за нея – те ще се извлекат автоматично.

Свързването е възможно само когато предефинираните параметри са използвани за варианти и разновидности към продукта.

Избор на параметър или добавка

Ако на някоя от стъпките срещнете затруднение или имате въпроси, свържете се с нас по чат, имейл или телефон, за да Ви съдействаме своевременно.

Обновена: 13.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още