https://help.superhosting.bg/move-mails-with-mail-client.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

преместване на имейли

Преместване на имейл кореспонденция чрез мейл клиент

Един от начините за преместване на имейл кореспонденция от един хостинг акаунт в друг, е като се използва мейл клиент от вида на Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird или друг. За целта е необходимо в мейл клиента да се настрои два пъти имейл акаунта, който ще бъде преместван. Първо в имейл клиента се добавя да пъти… »

преместване на имейли

Преместване на имейл кореспонденция от един cPanel хостинг акаунт в друг

Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория в хостинг акаунта. Прехвърлянето на имейл кореспонденция, от един cPanel хостинг акаунт в друг, представлява прехвърляне на файлове – сваляне на писмата от единия и качването им в другия хостинг акаунт. За прехвърлянето следвайте следните стъпки: (1) създаване на имейл акаунтите,… »

преместване на имейли

Преместване/прехвърляне на сайт от един хостинг акаунт в друг

За съжаление, няма автоматичен начин, по който може да стане прехвърлянето на даден сайт от един хостинг акаунт в друг. За да може да се премести сайта е необходимо да се свалят файловете, базите данни и цялата информация от хостинг акаунт1, след което да се качат в другия хостинг акаунт2. За успешно прехвърляне на даден… »

преместване на имейли, преместване на сайт

Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместването на имейл акаунт и по-точно писмата в него, от един сървър на друг, може да се извърши или чрез прехвърляне на писмата (файловете) между сървърите или с помощта на имейл клиент (програма). Преместване на писмата чрез прехвърляне на файловете им Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория… »

преместване на имейли

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg