https://help.superhosting.bg/php-ini-file.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

php.ini

Конфигурационен файл на PHP (php.ini)

Конфигурационният файл на PHP е php.ini (phpXX-fcgi.ini). Чрез промяна на директивите в този файл може да променят различни настройки на PHP. По подразбиране на хостинг сървърите има зададени определени стойности на PHP директивите. Тези стойности са зададени така, че най-голяма част от приложенията да функционират коректно. Информация за настройките на PHP може да се получи… »

php.ini

Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата… »

cron jobs, php.ini

Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH

При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции на PHP CLI, изпълнете: php -h За да проверите с коя версия на PHP CLI работите в момента, използвайте: php -v За да проверите… »

php.ini

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg